Media-Tech U-SCREEN MT4164: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Media-Tech U-SCREEN MT4164Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164.

Pierwsze uruchomienie dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164

Po podłączeniu dekodera kablem HDMI lub EURO do telewizora (według instrukcji obsługi nie jest zalecane stosowanie obu rodzajów połączeń jednocześnie) i podpięciu kabla antenowy do gniazda RF IN, podczas pierwszego uruchomieniu urządzenia wyświetli się plansza powitalna z logiem firmy Media-Tech, a następnie okno zatytułowane „Przewodnik instalacji”. Obok możliwości wyboru języka, kraju, formatu telewizyjnego (domyślnie: PAL) i opcji zasilania anteny (domyślnie: wyłączone), dostępna jest najważniejsza opcja o nazwie „Wyszukiwanie kanału”. Po jej zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza „OK” na pilocie, nastąpi automatyczny proces wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.


Plansza powitalna dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164

Plansza powitalna dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas automatycznego przeszukiwania pasma dostępne są dwa klawisze. „EXIT” (lokalizacja: środkowa część pilota) pozwala na przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania cyfrowych kanałów. Wówczas urządzenie zapisze na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały przez dekoder przeskanowane.

Drugi klawisz „MENU” umożliwia przyśpieszanie procesu automatycznego wyszukiwania kanału. Jednokrotne naciśnięcie tego klawisza powoduje pominięcie skanowania aktualnego pasma częstotliwości (wyświetlanego w lewym górnym rogu). Nadmierne stosowanie tej opcji może spowodować przypadkowe pominięcie kanału, na którym faktycznie emitowane są programy telewizji cyfrowej.

Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się Polsat, który w przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, będzie na tunerze Media-Tech MT4164 zaprogramowany na pierwszej pozycji. Po zaktualizowaniu oprogramowania dekodera, na pierwszej pozycji po przeskanowaniu pasma częstotliwości pojawi się TVP1 HD.

Dekoder Media-Tech U-SCREEN MT4164 - OSD

Dekoder Media-Tech U-SCREEN MT4164 (z aktualnym oprogramowaniem) – OSD. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów może odnieść pożądany rezultat zwłaszcza, gdy nasza antena nie jest dokładnie dostrojona. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: prawy dolny róg pilota) pozwoli na wyświetlenie trójkolorowego paska, odzwierciedlającego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im jest ona bliższa 100%, tym większe prawdopodobieństwo poprawnego odbioru kanałów z określonego multipleksu. Precyzyjne dostrojenie anteny pozwoli nam polepszyć jakość sygnału telewizji cyfrowej, jednakże w porównaniu z innymi dekoderami, Media-Tech MT4164 na identycznym ustawieniu anteny może pokazywać nieco słabszą jakość sygnału bez względu na to, czy jest on wzmocniony z poziomu dekodera, czy też nie.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Aby przejść do ponownego wyszukiwania kanałów na urządzeniu Media-Tech MT4164, należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol telewizora z lupą) – jest to menu funkcji „Wyszukiwanie kanału”. Następnie podświetlamy opcję „Automatyczne wyszukiw.”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Dekoder wyświetli informację: „Automatyczne wyszukiwanie skasuje wszystkie zapisane kanały”, co jest zgodne z prawdą. Po ponownym naciśnięciu „OK” na pilocie rozpocznie się procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Aktualną częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w lewym górnym rogu ekranu.

Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie, a klawisz „MENU” przyśpiesza czynność dekodera, pomijając aktualnie skanowaną częstotliwość. Przerwanie wyszukiwania kanałów w danym momencie skutkuje zapisaniem przez tuner aktualnie znalezionych kanałów DVB-T.

Menu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164 z podświetloną opcją skanowania pasma

Menu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164 z podświetloną opcją skanowania pasma. Fot. Cyfrowy Doradca.

Potwierdzenie skasowania listy kanałów przed procedurą automatycznego wyszukiwania

Potwierdzenie skasowania listy kanałów przed procedurą automatycznego wyszukiwania. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite usunięcie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Dostęp do manualnego wyszukiwania kanałów DVB-T jest możliwy nawet, gdy na ekranie wyświetla się „Przewodnik instalacji”. Należy wówczas nacisnąć klawisz „MENU” na pilocie, przejść do trzeciej ikony (podmenu „Wyszukiwanie kanału”) i wybrać opcję „Manualne wyszukiwanie”.

Warto przy tym wspomnieć, iż procedura manualnego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły nieznaczne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w Twojej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Znając numer kanału, na którym powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 34), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” trzecią w kolejności funkcję „Wyszukiwanie kanału” i przejść do opcji „Manualne wyszukiwanie”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. Jeżeli na danym kanale (pozycja oznaczona jest jako „Częstotliwość programu”) nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego jakość, wyrażoną na dole za pomocą trójkolorowego paska (bez wyrażenia procentowego). Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację anteny w kierunku najbliższego nadajnika.

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Media-Tech U-SCREEN MT4164. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania cyfrowych programów na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.