100 zł dopłaty na dekoder DVB-T2/HEVC w postaci bonu – rządowe wsparcie


Zmiana standardu emisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC dla wielu gospodarstw domowych oznaczać będzie potrzebę wymiany odbiornika. Rząd przygotował wsparcie dla osób, które mogą mieć finansowe trudności w samodzielnym opłaceniu zakupu nowego urządzenia.

Ustawa regulująca kwestię przyznawania świadczenia na zakup dekodera DVB-T2/HEVC

8 lutego 2022 r. Sejm podczas głosowania nr 27 przyjął projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawa wskazuje zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia przysługującego gospodarstwom domowym w ponoszeniu kosztów związanych z przejściem na nowy tryb nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Jako formę wsparcia ustawodawca wskazał świadczenie  na zakup dekodera telewizyjnego, które będzie realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.  Zgodnie z art. 4. pkt 1. w/w ustawy wysokość świadczenia będzie wynosić 100 zł, niezależnie od kwoty, jaką dana osoba przeznaczy na zakup nowego dekodera.


Dla kogo świadczenie 100 zł na wymianę dekodera DVB-T na DVB-T2/HEVC?

Świadczenie w wysokości 100 zł na wymianę dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej będzie przysługiwało wyłącznie tej osobie, której sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia nowego dekodera telewizyjnego. Podstawą nabycia statusu „osoby uprawnionej” do uzyskania świadczenia będzie złożenie podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie oświadczenia mówiącego o tym, że sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia dekodera telewizyjnego. Świadczenie o wartości 100 zł będzie przysługiwało jednemu gospodarstwu domowemu. W praktyce oznacza to, iż w gospodarstwie, które nie jest prowadzone samodzielnie, wniosek o świadczenie będzie mógł być złożony wyłącznie przez jednego jego członka. Nie jest zatem dopuszczalne, by małżeństwo mieszkające razem mogło złożyć dwa wnioski na dofinansowanie dwóch dekoderów DVB-T2/HEVC, nawet jeżeli w rzeczywistości aktualnie użytkuje dwa oddzielne dekodery DVB-T.

Jaką formę przyjmie rządowe świadczenie na zakup dekodera DVB-T2/HEVC?

Dofinansowanie o wielkości 100 zł na zakup fabrycznie nowego dekodera nie będzie dostępne w formie pieniężnej. Osoba, której wniosek o świadczenie zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzyma stosowny dokument elektroniczny potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego. Posiadacz takiego dokumentu będzie mógł następnie dokonać zakupu dekodera. Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić, czy dany sklep uczestniczy w programie wsparcia i czy akceptuje dokumenty potwierdzające przyznanie świadczenia na zakup nowego dekodera.  W przypadku chęci nabycia dekodera o wartości większej niż kwota dofinansowania, sprzedawcy uiszcza się różnicę między wartością dekodera a wielkością świadczenia (np. gdy dekoder kosztuje 150 zł, wówczas z naszej kieszeni wykładamy jedynie 50 zł). Z kolei gdy zamierzamy nabyć dekoder za kwotę niższą niż wysokość świadczenia, nie będziemy mogli ubiegać się o  zwrot lub inny sposób wykorzystania pozostałej kwoty świadczenia (np. zakup dekodera za kwotę niższą niż 100 zł nie pozwoli uzyskać możliwości zwrotu niewykorzystanych 20 zł z dofinansowania).

Rządowe wsparcie na zakup telewizora DVB-T2/HEVC

Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował opinię publiczną, iż przewidywane są poprawki do ustawy z dnia 8 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, które zmodyfikują projekt wsparcia w kierunku dania możliwości zakupu telewizora przy wykorzystaniu rządowego dofinansowania. Aktualnie trwają prace nad naniesieniem poprawek do ustawy. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie Cyfrowy Doradca, gdzie wkrótce znajdą się najświeższe informacje w zakresie dotacji na wymianę urządzenia do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC.