Harmonogram przełączeń sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC w 2022 roku


Sygnał telewizji cyfrowej DVB-T zostanie wkrótce przełączony na nowy standard emisji DVB-T2/HEC

Czasy odbioru sygnału cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T dobiegają końca. Standard ten obowiązywał w Polsce przez niespełna 12 lat. Pierwsze regularnie działające nadajniki DVB-T uruchomiono 30 września 2010 roku. W 2022 roku nastąpi zmiana standardu kodowania sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC. Proces przełączania został podzielony na cztery etapy.

Harmonogram przełączeń sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC

Planowane terminy przełączeń sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB-T2/HEVC ustalił operator emisyjny Emitel. Zmiana standardu emisji sygnału telewizyjnego będzie następowała zgodnie z poniższym harmonogramem i dotyczyć będzie całych województw. W przypadku przełączeń sygnałów w ramach pakietów MUX-1, MUX-2 i MUX-4, zmiany będą dotyczyć niepełnych lub sąsiadujących ze sobą województw. Po 27 czerwca 2022 r. wszystkie województwa w Polsce będą objęte nowym standardem emisji sygnału telewizyjnego DVB-T2/HEVC.


Poniższa tabela zawiera harmonogram przełączeń sygnału telewizyjnego z DVB-T na DVB -T2/HEVC w ramach emisji multipleksów MUX-1, MUX-2, MUX-3 oraz MUX-4.

 

Termin wyłączenia emisji DVB-T i przejście na DVB-T2 Obszar objęty zmianami
28 marca 2022 r. województwo lubuskie (z wyłączeniem północnego obrzeża województwa dla MUX-1, MUX-2 i MUX-3)

województwo dolnośląskie

zachodnie obrzeża województwa wielkopolskiego i opolskiego (tylko dla MUX-1, MUX-2 i MUX-3)

25 kwietnia 2022 r. województwo zachodniopomorskie

województwo pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

województwo wielkopolskie

zachodnia część województwa mazowieckiego  (rejony Płocka i Ciechanowa) i północna część wojwództwa lubuskiego – tylko dla MUX-1, MUX-2 i MUX-3

23 maja 2022 r. województwo łódzkie

województwo opolskie

województwo śląskie

województwo małopolskie

województwo podkarpackie

województwo świętokrzyskie

dolna część województwa wielkopolskiego, mazowieckiego i zachodnia część województwa lubelskiego – tylko dla MUX-1, MUX-2 i MUX-3

27 czerwca 2022 r. województwo warmińsko-mazurskie

województwo podlaskie

województwo mazowieckie

województwo lubelskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Emitel.