Porada 14 – Jak podłączyć magnetowid do dekodera STB i klasycznego telewizora przez złącza RCA (Chinch)?


Schemat - Jak podłączyć magnetowid do dekodera STB i klasycznego telewizora przez kable RCA (Chinch).

W poradniku tym dowiesz się jak prawidłowo podłączyć magnetowid do dekodera STB oraz do klasycznego telewizora, który ma wejścia RCA (Chinch) tylko dla jednego urządzenia.

Jest to szczególny sposób połączenia, który umożliwia wykorzystanie magnetowidu. Wadą takiego układu jest to, że magnetowid musi być włączony, aby „przepuścił” sygnał z dekodera STB.

Większość dekoderów ma wbudowane funkcje nagrywania i wystarczy podłączyć dysk (zewnętrzną pamięć flash, pendrive), aby uzyskać pełną funkcjonalność cyfrowej nagrywarki.


Połączenie przez kabel SCART (zwany potocznie kablem Euro) pozwala na przesłanie analogowego obrazu i dźwięku. Jakość jest porównywalna do obrazu z DVD.

PAMIĘTAJ! Połączenie przez kabel HDMI zapewnia najwyższą cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Jeżeli masz taką możliwość, to zawsze staraj się wykorzystywać kabel HDMI do połączenia urządzeń RTV.

Wskazówki dla podłączających nowe urządzenia telewizji cyfrowej:

  1. Odłącz przewód zasilający telewizor od sieci elektrycznej. Nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, dopóki nie skończysz z łączeniem wszystkich urządzeń.
  2. Przyjrzyj się uważnie poniższemu schematowi. Dowiesz się z niego jak połączyć Twoje urządzenia.
  3. Jeżeli skończyłeś już z połączeniami, włącz do zasilania wszystkie wtyczki sieciowe. Możesz teraz wyszukać nowe cyfrowe kanały telewizyjne postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Schemat: Podłączenie magnetowidu do dekodera i telewizora z jednym kompletem złącz RCA (3x Chinch).

Uwaga! Przy takim typie połączenia magnetowid musi być włączony, aby oglądać sygnał z dekodera.
Uwaga! Polecamy wykorzystanie funkcji nagrywania wbudowanych w dekoder zamiast magnetowidu. Przeczytaj więcej o nagrywaniu PVR.

Schemat - Jak podłączyć magnetowid do dekodera STB i klasycznego telewizora przez kable RCA (Chinch).

Pamiętaj! Przed podłączeniem kabli odłącz telewizor i dekoder od zasilania sieciowego.

1. Podłącz antenę do dekodera.

1c. Opcjonalnie – Podłącz sygnał  wyjścia antenowego dekodera (złącze LOOP, ANTENNA OUT, RF OUT) do wejścia antenowego w telewizorze. Pozwoli to na oglądanie telewizji analogowej w telewizorze w czasie okresu równoczesnego nadawania sygnału cyfrowego i analogowego.

2a. Połącz magnetowid i dekoder kablem SCART.

2c. Połącz magnetowid i telewizor kablem SCART/RCA. Złącze SCART należy podłączyć do magnetowidu, a złącza RCA do telewizora. Żółty do VIDEO CVBS, biały i czerwony do AUDIO R oraz AUDIO L.

3. Podłącz wszystkie urządzenia do zasilania sieciowego.

4. Włącz telewizor, magnetowid i dekoder. Odczekaj około minutę, aż włączą się prawidłowo wszystkie urządzenia.

5. W telewizorze i magnetowidzie wybierz źródło obrazu na AV. Magnetowid musi być włączony, aby oglądać kanały z dekodera.