Canva CN-DVB-T710: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Canva CN-DVB-T710Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i manualnie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T710.

Pierwsze uruchomienie dekodera Canva CN-DVB-T710

Specyficzna budowa dekodera Canva CN-DVB-T710 pozwala na jego podłączenie bezpośrednio do złącza EURO w telewizorze. Do dyspozycji mamy również gniazdo HDMI. Po dokonaniu odpowiednich podłączeń (zasilacz+czujnik optyczny) i zainstalowaniu anteny w złączu ANT IN, na ekranie telewizora pojawi się najpierw różowa plansza powitalna z logiem firmy Canva, a następnie okno zatytułowane „Przewodnik instalacji”. Obok możliwości wyboru języka OSD i kraju, dostępna będzie opcja zatytułowana „Skanowanie pasma”. Po jej zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza „ENTER” na pilocie, nastąpi automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.


Plansza powitalna dekodera Canva CN-DVB-T710.

Plansza powitalna dekodera Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Canva CN-DVB-T710

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Canva CN-DVB-T710

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Postęp skanowania wyświetlany jest pod postacią szarego paska na dole ekranu. W trakcie automatycznego przeszukiwania pasma nacisnąć można tylko jeden klawisz – „EXIT” (lokalizacja: pod klawiszem „INFO”). Nastąpi wtedy przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania cyfrowych kanałów. Urządzenie następnie zapisze na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się więc naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały przeskanowane.

Po zakończeniu procesu skanowania na ekranie telewizora zostanie odtworzony pierwszy spośród znalezionych programów. W przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, na pozycji nr 1 listy kanałów Canvy CN-DVB-T710 będzie znajdował się Polsat.

Dekoder Canva CN-DVB-T710 - OSD

Dekoder Canva CN-DVB-T710 – OSD. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Canva CN-DVB-T710

Mając niezbyt precyzyjnie ustawioną antenę względem najbliższego nadajnika telewizyjnego, po pierwszym przeszukaniu pasma częstotliwości może zdarzyć się sytuacja, w której nie wszystkie kanały DVB-T zostaną zapisane na liście kanałów dekodera. Aby przekonać się, jaka jakość sygnału trafia do naszego tunera, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „INFO” (lokalizacja: nad klawiszem „EXIT”), co pozwoli na wyświetlenie paska odzwierciedlającego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im jest ona bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu. Dokładna regulacja anteny pozwoli polepszyć jakość sygnału telewizji cyfrowej.

Manualne wyszukiwanie kanałów jest także dostępne po naciśnięciu klawisza „MENU” przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T710

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

W następnej kolejności należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol telewizora z anteną satelitarną), odpowiadającą menu funkcji „Skanowanie pasma” i podświetlić opcję „Auto wyszukiwanie”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie. Po zatwierdzeniu przyciskiem „ENTER” rozpocznie się procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Aktualną częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w lewym górnym rogu ekranu.

Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie zapisze na liście aktualnie wyszukane kanały DVB-T.

Menu dekodera Canva CN-DVB-T710 z podświetloną opcją skanowania pasma

Menu dekodera Canva CN-DVB-T710 z podświetloną opcją skanowania pasma. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Canva CN-DVB-T710

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.
Ciekawostka: przy pierwszym uruchomieniu dekodera można wyświetlić jego menu i przejść do ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów. Wystarczy na planszy zatytułowanej „Przewodnik instalacji” nacisnąć klawisz „MENU” na pilocie.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Canva CN-DVB-T710

Manualna opcja wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T  przydaje się wówczas, gdy nie chcemy marnować czasu, który jest potrzebny przy automatycznym przeszukiwaniu pasma częstotliwości. Co więcej – nie tracimy w sposób całkowity zapisanej wcześniej listy kanałów, a jedynie wprowadzamy na niej niewielkie zmiany. Ręczne wyszukiwanie kanałów to także niezwykle przydatne narzędzie, monitorujące jakość odbieranego sygnału z określonego nadajnika. Potrzebna jest tylko znajomość kanału, na której emitowany jest sygnał DVB-T.

Dzięki przygotowanej przez Cyfrowego Doradcę liście nadajników dowiesz się, na jakim kanale i z jakiego nadajnika jest dostępna naziemna telewizja cyfrowa w Twojej okolicy. Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie w tabeli zlokalizuj nadajnik, z którego zamierzasz odbierać sygnał DVB-T i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” funkcję „Skanowanie pasma” i przejść do opcji „Manualne wyszukiwanie”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „ENTER” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. W tym miejscu wpisujemy numer kanału, który wcześniej odszukaliśmy w tabeli. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego jakość, wyrażoną za pomocą trójkolorowego paska (niestety bez wyrażenia procentowego). Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Próba dostrojenia anteny może w tym przypadku okazać się bardzo pomocna.

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Canva CN-DVB-T710

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Canva CN-DVB-T710

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Canva CN-DVB-T710. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „ENTER” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Oprogramowanie dekodera Canva CN-DVB-T710 jest  podobne, jak w urządzeniu Canva CN-DVB-T261.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.