Canva CN-DVB-T261: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Canva CN-DVB-T261Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i manualnie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T261.

Pierwsze uruchomienie dekodera Canva CN-DVB-T261

Na samym początku podłączamy dekoder kablem HDMI lub EURO do telewizora i podpinamy kabel antenowy do gniazda ANT IN. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetli się różowa plansza powitalna z logiem firmy Canva, a następnie okno zatytułowane „Przewodnik instalacji”. Obok możliwości wyboru języka dostępna będzie najważniejsza opcja, zatytułowana „Skanowanie pasma”. Po jej zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza „ENTER” na pilocie, nastąpi automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.


Plansza powitalna dekodera Canva CN-DVB-T261.

Plansza powitalna dekodera Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Canva CN-DVB-T261

Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Canva CN-DVB-T261

Automatyczne skanowanie pasma w dekoderze Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas automatycznego przeszukiwania pasma dostępny jest tylko jeden klawisz – „EXIT” (lokalizacja: pod klawiszem „INFO”). Jego naciśnięcie spowoduje przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania cyfrowych kanałów. Urządzenie następnie zapisuje na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się więc naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały już przeskanowane.

W trakcie wyszukiwania kanałów widoczny jest na ekranie pasek postępu oraz nazwy aktualnie odnalezionych programów cyfrowej telewizji.

Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się Polsat, który w przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, będzie na Canvie CN-DVB-T261 zaprogramowany na pierwszej pozycji.

Dekoder Canva CN-DVB-T261 - OSD

Dekoder Canva CN-DVB-T261 – OSD. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Canva CN-DVB-T261

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów odniesie pożądany rezultat szczególnie, gdy nasza antena nie jest precyzyjnie dostrojona. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: nad klawiszem „EXIT”) pozwoli na wyświetlenie paska odzwierciedlającego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im jest ona bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu. Precyzyjna regulacja anteny pozwoli polepszyć jakość sygnału telewizji cyfrowej.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T261

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

W następnej kolejności należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol telewizora z anteną satelitarną) – jest to menu funkcji „Skanowanie pasma”. Następnie podświetlamy opcję „Auto wyszukiwanie”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie i zatwierdzamy przyciskiem „ENTER”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Aktualną częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w lewym górnym rogu ekranu.

Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie zapisze na liście aktualnie wyszukane kanały DVB-T.

Menu dekodera Canva CN-DVB-T261 z podświetloną opcją skanowania pasma

Menu dekodera Canva CN-DVB-T261 z podświetloną opcją skanowania pasma. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Canva CN-DVB-T261

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.
Ciekawostka: przy pierwszym uruchomieniu dekodera można wyświetlić jego menu i przejść do ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów. Wystarczy na planszy zatytułowanej „Przewodnik instalacji” nacisnąć klawisz „MENU” na pilocie.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Canva CN-DVB-T261

Procedura manualnego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Canva CN-DVB-T261, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w Twojej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale emitowany jest jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej, po naciśnięciu klawisza „MENU” wybierz funkcję „Skanowanie pasma” i przejdź do opcji „Manualne wyszukiwanie”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „ENTER” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. Jeżeli na danym kanale emitowany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego jakość, wyrażoną za pomocą trójkolorowego paska. Im słabsza jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Canva CN-DVB-T261

Opcja manualnego wyszukiwania w menu dekodera Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Canva CN-DVB-T261

Manualne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Canva CN-DVB-T261. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „ENTER” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Operacja potrwa dosłownie kilka sekund. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, gdy odnajdzie programy, których nie było do tej pory na liście. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.