W jakiej lokalizacji mogę oglądać cyfrową telewizję naziemną?


Mapa zasięgu DVB-T w całej Polsce dla multipleksów MUX1, MUX2, MUX3 oraz multipleksów lokalnych

Cyfrowy Doradca przygotował dla Państwa mapę zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej, która obrazuje rozmieszczenie wszystkich nadajników DVB-T, emitujących darmowe programy ogólnopolskie i lokalne.

Za pomocą przycisków + / – zlokalizowanych po lewej stronie mapy, można przybliżać, bądź oddalać zakres wyświetlanego obszaru.


Udostępniliśmy także mapy DVB-T dla każdego województwa. Wybierz województwo w którym mieszkasz, aby przeczytać więcej o cyfryzacji w Twojej okolicy:

Kolejna mapa pokazuje, że na terenie poszczególnych województw sygnał cyfrowy jest już nadawany od co najmniej 2010 roku. Harmonogram wyłączeń telewizji analogowej ustalił Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wyłączenia nadawania telewizji analogowej przebiegało w 7 etapach. Do 23 lipca 2013 r. roku wyłączono analogowe nadawanie programów naziemnych. Od tego momentu na terenie kraju dostępna jest tylko naziemna telewizja cyfrowa.

Mapa harmonogramu uruchamiania cyfrowej telewizji naziemnej

Stan mapy zasięgu DVB-T na dzień: 8.08.2014 r.

Mapę opracowano na podstawie Wykazu pozwoleń emisyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29.04.2014 r.