Kabel SCART – do czego służy, jak podłączyć?


Kabel SCART zdjęcie

SCART to złącze nazywane również potocznie Eurozłączem, że względu na jego ogromną popularność w Europie. Kabel SCART służy do łączenia urządzeń Audio-Video. Przez kabel SCART (kabel Euro) przesyłany jest jednocześnie dźwięk i obraz analogowy.

W jakich urządzeniach występuje SCART?

Złącze SCART znajdziemy w większości modeli telewizorów, dekoderów, magnetowidów, nagrywarek, odtwarzaczy DVD, konsol do gier.


Jak podłączyć kabel SCART?

SCART wyróżnia się prostotą podłączenia. Wystarczy połączyć 2 urządzenia i wybrać w menu odbiornika złącze AV (SCART jako źródło sygnału do wyświetlenia).

PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA: Przy podłączeniu należy zwrócić uwagę na wejścia i wyjścia. Kabel SCART w telewizorze podłączamy do wejścia oznaczanego zazwyczaj AV IN lub SCART IN. Drugą stronę kabla podłączamy do urządzenia które będzie wysyłało sygnał (np. dekoder, magnetowid) do złącza oznaczonego AV OUT, TV SCART, To TV.

PODŁĄCZENIE DO MAGNETOWIDU lub NAGRYWARKI: Przy podłączeniu należy zwrócić uwagę na wejścia i wyjścia. Kabel SCART w magnetowidzie podłączamy do wejścia oznaczanego zazwyczaj AV IN lub SCART IN. Drugą stronę kabla podłączamy do urządzenia które będzie wysyłało sygnał (np. dekoder, magnetowid) do złącza oznaczonego VCR SCART lub AV OUT, TV SCART, To TV.

Schematy podłączenia z użyciem kabla SCART

Złącze Euro Schemat – dla zaawansowanych

Opis złącza SCART żeńskiego (gniazda) w urządzeniu (telewizorze, dekoderze):

Złączę SCART Żeńskie

Opis złącza SCART męskiego (wtyku)  w kablu:

Złącze SCART męskie

Eurozłącze schemat (SCART schemat) wyjść z opisem:

Pin Nazwa Opis Poziom sygnału Impedancja
Normal (RGB) YPbPr S-Video
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1 kΩ
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10 kΩ
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1 kΩ
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10 kΩ
7 B RGB Blue In Pb 0.7 V 75 Ω
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
  • 0-2 V=TV
  • 5-8 V=WideScreen
  • 9.5-12 V=AV Mode
>10 kΩ
9 G GND RGB Green Ground
10 DATAIN D²B In
11 G RGB Green In Y 0.7 V 75 Ω
12 DATAOUT D²B Out
13 R GND RGB Red Ground Chrominance Input Ground
14 DATAGND D²B Ground
15 R RGB Red In Pr Chrominance Input 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 Ω
16 BLNK Blanking Signal
  • 1-3 V=RGB
  • 0-0.4 V=Composite
75 Ω
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground Luminance Input Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 Ω
20 VIN Composite Video In Luminance Input 1 V 75 Ω
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)

Standard jaki obowiązuje dla złącza SCART opisany jest normami:

• SCART: CENELEC EN 50 049-1:1989

• SCART: IEC 60933-1:1988

Źródło: http://www.hardwarebook.info/SCART