Porada 16 – Jak podłączyć dekoder STB do analogowego kina domowego?


Schemat - Jak podłączyć Kino Domowe do Dekodera STB przez kable RCA (Chinch)?

W poradniku tym dowiesz się jak prawidłowo podłączyć analogowe kino domowe do dekodera STB oraz do klasycznego telewizora.

Do podłączenia wyjścia dźwięku z dekodera STB wykorzystany zostanie kabel RCA (Chinch) umożliwiający przesłanie analogowego dźwięku stereo.

Posiadanie analogowego wyjścia audio przez dekoder STB jest jednym z warunków opisanych w wymaganiach technicznych Ministerstwa dla dekodera STB.


Połączenie przez kabel SCART (zwany potocznie kablem Euro) pozwala na przesłanie analogowego obrazu i dźwięku. Jakość jest porównywalna do obrazu z DVD.

PAMIĘTAJ! Połączenie przez kabel HDMI zapewnia najwyższą cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Jeżeli masz taką możliwość, to zawsze staraj się wykorzystywać kabel HDMI do połączenia urządzeń RTV.

Wskazówki dla podłączających nowe urządzenia telewizji cyfrowej:

  1. Odłącz przewód zasilający telewizor od sieci elektrycznej. Nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, dopóki nie skończysz z łączeniem wszystkich urządzeń.
  2. Przyjrzyj się uważnie poniższemu schematowi. Dowiesz się z niego jak połączyć Twoje urządzenia.
  3. Jeżeli skończyłeś już z połączeniami, włącz do zasilania wszystkie wtyczki sieciowe. Możesz teraz wyszukać nowe cyfrowe kanały telewizyjne postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Schemat: Podłączenie analogowego kina domowego do dekodera STB i klasycznego telewizora.

Schemat - Jak podłączyć Kino Domowe do Dekodera STB przez kable RCA (Chinch)?

Pamiętaj! Przed podłączeniem kabli odłącz telewizor i dekoder od zasilania sieciowego.

1. Podłącz antenę do dekodera. To połączenie prześle cyfrowy zakodowany obraz i dźwięk do dekodera.

2. Połącz telewizor i dekoder kablem SCART. To połączenie prześle zdekodowany analogowy obraz i dźwięk do telewizora.

3. Połącz kino domowe i dekoder kablem RCA (Chinch)To połączenie prześle zdekodowany analogowy dźwięk do kina domowego.

3. Podłącz wszystkie urządzenia do zasilania sieciowego.

4. Włącz telewizor, kino domowe i dekoder. Odczekaj około minutę, aż włączą się urządzenia.

5. W telewizorze wybierz źródło obrazu na AV.