Globo Opticum STB (HD N1): automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Globo STB HD N1. Źródło zdjęcia: http://www.globo.com.pl/p/dekoder-stb-hd-n1Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak w sposób automatyczny (w tym przy pierwszym uruchamianiu urządzenia) i/lub ręczny dokonać wyszukiwania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Globo Opticum STB (HD N1).

Pierwszy z modeli dekoderów Globo STB HD charakteryzuje się tym, iż posiada na tylnej ściance następujące gniazda: Antena wejście, Antena wyjście, Cyfrowy wyjście dźwięku S/PDIF, Cyfrowe wyjście obrazu i dźwięku HDMI, USB, Analogowe wyjście dźwięku Audio R+L oraz TV Scart – analogowe wyjście obrazu i dźwięku. Do pierwszego z gniazd należy wsadzić wtyczkę kabla antenowego, a następnie wybrać sposób połączenia urządzenia z telewizorem: przez HDMI lub przez SCART, używając do tego celu stosownego kabla. SCART dedykowany jest głównie telewizorom kineskopowym. Po dokonaniu prawidłowych podłączeń dekoder jest przygotowany do pierwszego uruchomienia.


Pierwsze uruchomienie dekodera Globo Opticum STB (HD N1)

Menu startowe tunera Globo STB HD N1 poprzedzone jest informacją tekstową, w której producent zawarł podziękowanie za zakup tego, a nie innego urządzenia do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Na początku należy wybrać język, w jakim będą wyświetlane wszystkie informacje na ekranie. Domyślnie podświetlony jest język polski. Naciskając przycisk „OK” na pilocie (lub przycisk o kolorze niebieskim) przechodzimy do drugiego etapu ustawień parametrów urządzenia, czyli ustawień sposobu wyświetlania obrazu. Do wyboru są cztery opcje, adekwatne do posiadanego telewizora. Jeżeli na tym etapie dokonaliśmy błędnego wyboru, sposób wyświetlania treści na ekranie można będzie w każdej chwili zmienić w menu głównym dekodera.

Kolejny etap związany jest z dostosowaniem wyglądu menu, który w tym modelu tunera nosi nazwę Cameleon. Domyślnym kolorem jest niebieski. Następnie należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy urządzenie ma ustawić czas letni oraz wybrać region, w którym ma być odbierana telewizja naziemna (domyślnie: Polska). Po pomyślnym przejściu pięciu kroków przygotowawczych do wyszukiwania cyfrowych kanałów, otrzymamy na ekranie informację, by nacisnąć przycisk „OK”, o ile ma się pewność, że do odbiornika została prawidłowo podłączona antena.

Dekoder przystępuje po chwili do skanowania kanałów. Pasek postępu z wartością procentową powinien stopniowo przesuwać się w prawo. Urządzenie będzie na bieżąco wyświetlało liczbę znalezionych kanałów telewizyjnych i ewentualnie radiowych. Operacja nie powinna trwać dłużej, aniżeli dwie minuty.

Przewodnik instalacyjny widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Opticum HD FT24p

Plansza powitalna dekodera Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Wybór języka w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Wybór sposobu wyświetlania obrazu w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Wybór regionu odbioru sygnału DVB-T w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas skanowania kanałów można nacisnąć klawisz „EXIT”. Spowoduje to przerwanie aktualnie wykonywanej czynności przez dekoder i wyświetlenie komunikatu „Wyszukiwanie zakończone!”. Jeżeli dekoder nie odnalazł wcześniej żadnego kanału DVB-T, wówczas wyświetli się menu główne, z którego można wybrać opcję ponownego przeszukiwania pasma częstotliwości. W przeciwnym wypadku na ekranie telewizora wyświetli się ostatni kanał na liście (najczęściej będzie to TVP Info).

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Automatyczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów za pomocą dekodera Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Polsat jako pierwszy z kanałów na liście w dekoderze Opticum HD FT24p

TVP Info jako ostatni na liście kanałów w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo STB HD N1

Procedura ponownego wyszukiwania kanałów przydaje się szczególnie wtedy, gdy nastąpiły zmiany w emisji (np. zawartości) poszczególnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. Przystępuje się do niej następująco: należy nacisnąć na pilocie przycisk „MENU” i wybrać drugą w kolejności od góry opcję „Instalacja”. Zatwierdzenie odbywa się przez naciśnięcie przycisku „OK” lub strzałki w prawo. Wśród dostępnych funkcji w kategorii „Instalacja” pierwsza z nich służy do automatycznego wyszukiwania. Po jej zatwierdzeniu dekoder wyświetli pytanie: „Czy na pewno rozpocząć skanowanie?”. Przycisk „OK” na pilocie potwierdzi wybraną wcześniej czynność. Dekoder przystąpi do automatycznego przeszukiwania kanałów.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T przez dekoder Opticum HD FT24p

Wybór opcji wyszukiwania automatycznego w menu Instalacja dekodera Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Przerwanie automatycznego wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, nie wpłynie w żaden sposób na aktualną listę programów zapisaną w pamięci urządzenia.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T przez dekoder Opticum HD FT24p

Komunikat o zakończeniu wyszukiwania cyfrowych kanałów w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Zanim przystąpimy do ponownego wyszukiwania kanałów, warto przekonać się, z jaką mocą i jakością dociera do naszego urządzenia sygnał cyfrowej telewizji. Wystarczy trzykrotnie nacisnąć przycisk „INFO” na pilocie, by wyświetlić informacje na temat parametrów odbieranego sygnału. Dzięki tej funkcji można dokonać precyzyjnego ustawienia anteny.

Wybór opcji automatycznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Moc i jakość sygnału DVB-T. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo Opticum STB (HD N1)

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania kanałów, warto sprawdzić, jakie dodatkowe funkcje w tym zakresie oferuje dekoder. Trzecia opcja menu głównego w kategorii „Instalacja” to „Ustawienia skanowania”. Można tutaj m.in. ustalić, czy priorytet mają mieć kanały HD i czy urządzenie ma wyszukiwać tylko i wyłącznie darmowe kanały. Szczególnie druga z wymienionych funkcji jest przydatna, albowiem dzięki niej dekoder nie wyszuka płatnych kanałów z multipleksu czwartego MUX4 Telewizji Mobilnej.

Firma Globo zadbała o wygodę przy ręcznym wyszukiwaniu kanałów i przygotowała listę nadajników z podziałem na województwa. Opcja ta jest zlokalizowana w kategorii „Instalacja” na ostatniej pozycji pod funkcją „Ustawienia skanowania”. Można w niej wybrać nie tylko województwo i nadajnik, ale także pojedynczy lub wszystkie multipleksy do przeskanowania. Opcja ta nie wymaga znajomości numeracji kanałów, na których emitowana jest cyfrowa naziemna telewizja.

Wybór opcji automatycznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Dodatkowe ustawienia skanowania kanałów w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dla tradycjonalistów, którzy wiedzą, na którym kanale emitowany jest dany multipleks, przydatna będzie opcja o nazwie „Wyszukiwanie ręczne”. Wiedzę w zakresie emisji sygnału na danym kanale można posiąść chociażby dzięki opracowanej przez Cyfrowego Doradcę liście nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie w tabeli zlokalizuj nadajnik, z którego zamierzasz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” kategorię „Instalacja”, a następnie funkcję „Wyszukiwanie ręczne”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się menu, w którym do wyboru mamy: tryb skanowania (według kanału lub częstotliwości), pasmo (UHF/VHF), numer kanału, zasilanie anteny i szukanie. Przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego moc (niebieski pasek) i jakość (zielony pasek), wyrażoną w procentach. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Ręcznegwyszukiwanie kanałów w dekoderze Globo STB HD N1. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstsza przyczyna problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) tkwi nie w tunerze, a w niewłaściwym ustawieniu anteny.