Globo HD X110 TS: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej


Dekoder Globo HD X110 TSZ niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Globo HD X110 TS.

Pierwsze uruchomienie dekodera Globo HD X110 TS i automatyczne skanowanie kanałów

Podłączenie dekodera do telewizora może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najlepszą jakość obrazu i dźwięku uzyskamy za pośrednictwem kabla HDMI. Dekoder posiada także gniazda EURO i RCA (chinch), dzięki którym można go podłączyć do dowolnego telewizora starszej generacji. Do gniazda „DVB-T AERIAL IN” należy wpiąć wtyczkę kabla antenowego.


Pierwsze uruchomienie urządzenia zakończy się wyświetleniem na ekranie menu kafelkowego, po którym poruszamy się strzałkami na pilocie. Każda operacja zatwierdzana jest przyciskiem „OK”. Z kolei klawisz „INFO” pozwala na uzyskanie dodatkowego opisu i wskazówek dotyczących aktualnie wykonywanych czynności na ekranie telewizora.

Menu główne dekodera Globo HD X110 TS w systemie kafelkowym

Menu główne dekodera Globo HD X110 TS w systemie kafelkowym. Fot. Cyfrowy Doradca.

Aby przejść do automatycznej procedury wyszukiwania kanałów naziemnych, należy wybrać opcję „Instalacja anteny”, a następnie „Instalacja cyfrowej telewizji naziemnej”. Wśród dostępnych pozycji, zaznaczamy środkową o nazwie „Automatyczne skanowanie”. Urządzenie wyświetli wówczas kolejne menu, w którym można wybrać kraj (domyślnie Polska) i możliwość skanowania tylko i wyłącznie darmowych kanałów (domyślnie – tak). Dzięki włączonej opcji „Tylko FTA” dekoder nie zapisze na liście kodowanych programów TV Mobilnej.

Po wybraniu funkcji „Szukaj”, dekoder przystąpi do automatycznej procedury skanowania pasma częstotliwości. Pasek postępu z wartością procentową powinien stopniowo przesuwać się w prawo. Urządzenie będzie na bieżąco wyświetlało liczbę i nazwy znalezionych kanałów telewizyjnych. Operacja nie powinna trwać dłużej, aniżeli dwie minuty.

Menu Instalacja anteny w dekoderze Globo HD X110 TS

Menu „Instalacja anteny” w dekoderze Globo HD X110 TS. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne skanowanie kanałów w dekoderze Globo HD X110 TS

Automatyczne skanowanie kanałów w dekoderze Globo HD X110 TS. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dodatkowe funkcje dekodera Globo HD X110 TS w menu automatycznego skanowania

Dodatkowe funkcje dekodera Globo HD X110 TS w menu automatycznego skanowania. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas skanowania kanałów można nacisnąć na pilocie klawisz „EXIT”. Spowoduje to przerwanie aktualnie wykonywanej czynności przez dekoder i powrót do poprzedniego menu (automatycznego skanowania) pod warunkiem, że urządzenie nie odnalazło żadnego kanału. Jeżeli mamy pewność, że wszystkie programy naziemnej telewizji cyfrowej zostały wyszukane, należy nacisnąć klawisz „EXIT”, a następnie potwierdzić przyciskiem „OK” komunikat o treści „Zakończono wyszukiwanie kanałów”. Dekoder wyświetli na ekranie telewizora kanał o numerze 1. Będzie to pierwszy kanał z multipleksu, który najwcześniej został przez urządzenie odnaleziony i zaprogramowany (z reguły jest to Polsat z MUX2).

Prawidłowe zakończenie wyszukiwania kanałów w dekoderze Globo HD X110

Prawidłowe zakończenie wyszukiwania kanałów w dekoderze Globo HD X110 TS. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie naziemnych kanałów na dekoderze Globo HD X110 TS

Funkcja ręcznego wyszukiwania programów DVB-T jest przydatna szczególnie dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają numerację poszczególnych kanałów częstotliwości z emisją sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Taką wiedzę można posiąść chociażby dzięki opracowanej przez Cyfrowego Doradcę liście nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” kolejno: „Instalacja anteny” -> „Instalacja cyfrowej telewizji naziemnej” -> „Skanowanie kanałów”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się menu, w którym do wyboru mamy: tryb skanowania (według kanału lub częstotliwości), pasmo (UHF/VHF), numer kanału, skanowanie z NIT (ma znaczenie tylko przy skanowaniu kanałów satelitarnych) i szukanie. Przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego siłę (niebieski pasek) i jakość (zielony pasek), wyrażoną w procentach. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo HD X110 TS

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo HD X110 TS. Fot. Cyfrowy Doradca.

Po naciśnięciu przycisku „OK” na pilocie po ówczesnym podświetleniu funkcji „Szukaj”, przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba, a następnie wyświetli ponownie menu ręcznego wyszukiwania. Wówczas opisaną procedurę można powtórzyć dla innego numeru kanału.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo HD X110 TS z dostępną w urządzeniu listą nadajników

Oprogramowanie dekodera Globo HD X110 TS jest wzbogacone przez polskich programistów o bardzo wygodną listę nadajników DVB-T z podziałem na poszczególne województwa. Aby z niej korzystać, należy nacisnąć „MENU” na pilocie i wybrać kolejno: „Instalacja anteny” -> „Instalacja cyfrowej telewizji naziemnej” -> „Lista nadajników”. Wyświetlą się wówczas nazwy województw w kolejności alfabetycznej. Po wybraniu jednego z nich pojawi się lista nadajników. Jej ostatnia aktualizacja miała miejsce w drugiej połowie 2013 roku, stąd też nie zawiera ona informacji na temat niektórych, małych stacji nadawczych. Wybierając określony nadajnik, możemy przeskanować jeden lub wszystkie multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej. Należy jednak przy tym pamiętać, iż dekoder zapisze na liście kanały w takiej kolejności, w jakiej zostaną wyszukane.

Lista nadajników ułatwiająca skanowanie kanałów w dekoderze Globo HD X110 TS

Lista nadajników ułatwiająca skanowanie kanałów w dekoderze Globo HD X110 TS. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dzięki rozbudowanym możliwościom dekodera Globo HD X110 TS, zarówno automatyczne, jak i ręczne wyszukiwanie kanałów (w tym przy wykorzystaniu wbudowanej i możliwej do zaktualizowania listy nadajników) nie powinno sprawić większego problemu każdemu odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Ze względu na fakt, iż tuner Globo HD X110 TS jest przeznaczony również do odbioru telewizji satelitarnej, informacje dotyczące wyszukiwania kanałów DVB-S zostaną umieszczone w oddzielnym artykule.

Zapraszamy także do obejrzenia poradnika video.