Synaps THD-2800S: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Synaps THD-2800SZ niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Synaps THD-2000S.

Pierwsze uruchomienie dekodera Synaps THD-2000S

Przed pierwszym uruchomieniem dekodera należy wykonać stosowne połączenia z anteną i telewizorem. Służą do tego gniazda ANT IN (wejście anteny), TV (gniazdo Euro Scart, dedykowane głównie telewizorom kineskopowym) lub HDMI (cyfrowe gniazdo dedykowane płaskim odbiornikom). THD-2000S posiada także cyfrowe wyjście dźwięku S/P DIF, będąc jednocześnie pozbawionym stereofonicznego analogowego wyjścia audio. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na ekranie telewizora pojawi się przewodnik instalacji (o nazwie „Instalacja”), domyślnie w języku angielskim (Installation Guide). W obu polach należy wybrać język polski i Polskę jako kraj odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.


Następnie wybieramy opcję „Wyszukiwanie kanału”, zatwierdzając przyciskiem „OK” na pilocie. Nastąpi wówczas automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.

Plansza powitalna dekodera Synaps THD-2000S

Plansza powitalna dekodera Synaps THD-2000S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Synaps THD-2000S

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Synaps THD-2000S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas automatycznego przeszukiwania pasma dostępne są dwa klawisze. Naciśnięcie „EXIT” (lokalizacja: obok klawisza „CH+” w środkowej części pilota) spowoduje przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania cyfrowych kanałów. Urządzenie zapisze na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się więc naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały przeskanowane.

Przycisk „Menu” pozwala pominąć wyszukiwanie na aktualnym paśmie częstotliwości. Przyśpiesza to nieco automatyczną procedurę wyszukiwania cyfrowych kanałów, ale nadmierne korzystanie z tej funkcji może spowodować przypadkowe pominięcie kanału, na którym faktycznie odbywa się emisja sygnału DVB-T.

Informacja o zapisie wyszukanych kanałów DVB-T w dekoderze Synaps THD-2000S

Informacja o zapisie wyszukanych kanałów DVB-T w dekoderze Synaps THD-2000S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Po błyskawicznym zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się Polsat, który w przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, będzie na dekoderze Synaps THD-2000S zaprogramowany na pierwszej pozycji (bez względu na ustawienie LCN).

Pierwsza pozycja na liście kanałów w dekoderze Synaps THD-2000S

Pierwsza pozycja na liście kanałów w dekoderze Synaps THD-2000S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Synaps THD-2000S

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów odniesie pożądany rezultat szczególnie, gdy nasza antena nie jest precyzyjnie dostrojona. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: obok czerwonego przycisku „Power”) pozwoli na wyświetlenie paska odzwierciedlającego jakość (poziom) aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im jest ona bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu. Precyzyjna regulacja anteny pozwoli polepszyć jakość sygnału telewizji cyfrowej.

Informacja o jakości odbieranego sygnału DVB-T w dekoderze Synaps THD-2800S

Informacja o jakości odbieranego sygnału DVB-T w dekoderze Synaps THD-2800S. Fot. Cyfrowy Doradca.

W następnej kolejności należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol lupy) – jest to menu funkcji „Wyszukiwanie kanału”. Następnie podświetlamy opcję „Automatyczne”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów, a dekoder jednocześnie usunie z pamięci dotychczasową listę kanałów.

Podmenu dekodera Synaps THD-2000S z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów

Podmenu dekodera Synaps THD-2000S z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów. Fot. Cyfrowy Doradca.

Aktualną częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie zapisze na liście wyszukane kanały DVB-T.

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Synaps THD-2000S

Procedura ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Synaps THD-2000S, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” funkcję „Wyszukiwane kanału” i przejść do opcji „Ręczne”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego poziom, wyrażony za pomocą trójkolorowego paska. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Synaps THD-2800S

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Synaps THD-2800S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Synaps THD-2800S

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Synaps THD-2800S. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przy opcji„Szukaj” przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile uzna, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.