Strong SRT 8113: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Strong STR 8113Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Strong SRT 8113.

Pierwsze uruchomienie dekodera Strong SRT 8113

Dekoder Strong SRT 8113 jako jeden z nielicznych posiada oprócz gniazd HDMI i EURO (TV Scart) również wyjście modulatora TV (TO TV). Dzięki temu urządzenie można podłączyć do odbiornika, posiadającego jedynie gniazdo antenowe. Po dokonaniu wyboru sposobu podłączenia i zainstalowaniu kabla antenowego w gnieździe ANT IN, dekoder jest gotowy do pierwszego uruchomienia.


Na początku wyświetli się błękitna plansza z logiem firmy Strong, a następnie powitalne menu w języku angielskim. Pierwszą opcją jest zmiana języka urządzenia. Język polski jest dziewiąty w kolejności na liście. Oprócz tego można dokonać zmiany regionu, w którym odbierane jest DVB-T (funkcja przydatna np. dla Polaków mieszkających za granicą), trybu wyświetlania (rozdzielczość), proporcji obrazu oraz włączyć/wyłączyć zasilanie anteny (domyślnie włączone, ale dla anten kierunkowych należy tę funkcję dezaktywować). Po przejściu na napis „OK” i zatwierdzeniu przyciskiem o tej samej nazwie na pilocie, rozpocznie się automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.

Plansza powitalna dekodera Strong SRT 8113.

Plansza powitalna dekodera Strong SRT 8113. Fot. Cyfrowy Doradca.

Powitalne menu dekodera Strong SRT 8113, w którym dokonujemy m.in. zmiany języka.

Powitalne menu dekodera Strong SRT 8113, w którym dokonujemy m.in. zmiany języka. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów przy pierwszym uruchomieniu dekodera Strong SRT 8113.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów przy pierwszym uruchomieniu dekodera Strong SRT 8113. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne przeszukiwanie pasma można przerwać za pomocą klawisza „EXIT” (lokalizacja: obok klawisza „CH+”). Urządzenie wówczas zapisze na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się więc naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały już przeskanowane.

Po błyskawicznym zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się TVP1 HD. Dzieje się tak dlatego, iż domyślnie dekoder ustawione ma wyświetlanie kanałów według numeracji LCN. Wyłączenie tej opcji (w menu Instalacja) sprawi, że na liście jako pierwszy zamelduje się Polsat. Stosowanie LCN w przypadku dekodera Strong SRT 8113 ma jedną wadę, albowiem pojawi się na liście kanałów luka w numeracji między 19 a 28 kanałem.

TVP1 HD jako pierwszy na liście kanałów w dekoderze Strong SRT 8113 przy włączonej opcji LCN.

TVP1 HD jako pierwszy na liście kanałów w dekoderze Strong SRT 8113 przy włączonej opcji LCN. Fot. Cyfrowy Doradca.

Aktywacja/dezaktywacja opcji LCN w dekoderze Strong SRT 8113.

Aktywacja/dezaktywacja opcji LCN w dekoderze Strong SRT 8113. Fot. Cyfrowy Doradca.

Wyświetlanie kanałów za pomocą deskryptora LCN można wyłączyć poprzez naciśnięcie klawisza „MENU” i przejście do zakładki „Instalacja„. Następnie należy podświetlić opcję LCN, zatwierdzić klawiszem „OK” i dokonać dezaktywacji wybranej przed chwilą funkcji.

Nie trzeba dokonywać ponownie procedury przeszukiwania kanałów – dekoder automatycznie ustali numerację od 1 wzwyż, bez niepotrzebnych luk.

Przy wyłączonym deskryptorze LCN na dekoderze Strong SRT 8113 jako pierwszy na liście wyświetli się Polsat.

Przy wyłączonym deskryptorze LCN na dekoderze Strong SRT 8113 jako pierwszy na liście wyświetli się Polsat. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Strong SRT 8113

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów odniesie pożądany rezultat szczególnie, gdy nasza antena nie jest precyzyjnie dostrojona. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Trzykrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: obok czerwonego przycisku „Power”) pozwoli na wyświetlenie paska odzwierciedlającego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im jest ona bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu. Precyzyjna regulacja anteny pozwoli polepszyć jakość sygnału telewizji cyfrowej.

W następnej kolejności należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol sygnału telewizyjnego odbieranego przez lekko pochyloną antenę) – jest to menu funkcji „Instalacja”. Następnie podświetlamy opcję „Auto wyszukiwanie”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Podmenu dekodera Strong SRT 8113 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów.

Podmenu dekodera Strong SRT 8113 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów. Fot. Cyfrowy Doradca.

Aktualny numer kanału i częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w dolnej części ekranu. Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie zapisze na liście aktualnie wyszukane kanały DVB-T.

Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, nie wywoła żadnych zmian w aktualnej liście programów zapisanej w urządzeniu.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Strong SRT 8113

Procedura manualnego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Strong SRT 8113, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” funkcję „Instalacja” i przejść do opcji „Ręczne wyszukiwanie”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której możemy wybrać tryb skanowania (według kanałów lub częstotliwości), zakres (UHF, VHF) oraz skanowanie sieci. Na dole wyświetlają się dwa paski: niebieski oznacza siłę sygnału, a zielony jego jakość. Podgląd siły i jakości sygnału pozwala uzyskać informację, czy na danym kanale faktycznie emitowany jest sygnał DVB-T.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Strong SRT 8113.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Strong SRT 8113. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Strong SRT 8113.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Strong SRT 8113. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przy opcji„Szukaj” przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile uzna, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.