Start emisji MUX-L3 w Łodzi


NTL Radomsko logo29 grudnia 2015 r. uruchomiono emisję trzeciego multipleksu lokalnego z nadajnika w Łodzi. Jest to czwarta po Kamieńsku, Częstochowie i Radomsku lokalizacja emisji multipleksu NTL Radomsko.

MUX-L3 emitowany jest z nadajnika przy ul. Sienkiewicza w Łodzi na kanale nr 36 (częstotliwość 594 MHz). Moc emisji to 0,8 kW. Informację o rozpoczęciu nadawania podano na oficjalnym fanpage NTL Radomsko.