Opticum HD FT24p: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Opticum HD FT24p. Źródło zdjęcia: http://www.globo.com.pl/pl/p/hd-ft24pZ niniejszego poradnika dowiesz się, jak w sposób automatyczny (w tym przy pierwszym uruchamianiu urządzenia) i/lub ręczny dokonać wyszukiwania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Opticum HD FT24p.

Pierwsze uruchomienie dekodera Opticum HD FT24p

Zanim dekoder będzie po raz pierwszy uruchomiony, należy podłączyć urządzenie kablem HDMI lub EURO do telewizora i podpiąć kabel antenowy do gniazda AERIAL IN. Następnie wsadzamy wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka. Na przednim panelu dekodera powinna zaświecić się czerwona dioda. Urządzenie włączamy czerwonym przyciskiem na pilocie. Możemy do tego celu również użyć pierwszego od lewej przycisku na przednim panelu. Wyświetlacz poinformuje użytkownika o swoim aktualnym trybie pracy za pomocą stosownego napisu (boot).


Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetli się błękitna plansza o nazwie „Installation guide”. Domyślnym językiem powinien być język angielski. Należy wybrać język polski, jak i właściwy dla miejsca zamieszkania region. Ostatnią opcją „Przewodnika instalacyjnego” jest  możliwość wyszukania kanałów cyfrowych. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” na pilocie zaznaczonej wcześniej funkcji „Wyszukaj kanały”, rozpocznie się automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć trzech minut.

Przewodnik instalacyjny widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Opticum HD FT24p

Przewodnik instalacyjny widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Podczas automatycznego przeszukiwania pasma dostępne są dwa klawisze. Pierwszy z nich to „EXIT” (lokalizacja na pilocie: prawa środkowa część klawiatury). Jego naciśnięcie spowoduje przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania cyfrowych kanałów. Urządzenie następnie zapisze na liście tylko te kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione. Zaleca się więc naciśnięcie tego klawisza tylko wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie kanały, na których nadawane są poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej, zostały przeskanowane.

Drugi klawisz to „Menu” (lokalizacja na pilocie: pod klawiszem „7”). Służy on do pomijania aktualnie przeszukiwanego kanału częstotliwości i przyczynia się do nieznacznego przyśpieszenia aktualnie wykonywanej czynności przez dekoder. Opcja ta zalecana jest tylko dla zaawansowanych użytkowników, albowiem zbyt częste naciskanie tego przycisku może spowodować niezaplanowane pominięcie częstotliwości, na której faktycznie nadawany jest określony pakiet kanałów DVB-T.

Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się Polsat, który w przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, będzie na dekoderze Opticum HD FT24p zaprogramowany na pierwszej pozycji.

Polsat jako pierwszy z kanałów na liście w dekoderze Opticum HD FT24p

Polsat jako pierwszy z kanałów na liście w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Opticum HD FT24p

Procedurę ponownego wyszukiwania kanałów stosuje się najczęściej wtedy, gdy nie udało się wcześniej poprawnie ściągnąć wszystkich kanałów DVB-T. Należy wówczas precyzyjnie ustawić antenę w kierunku najbliższego nadajnika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: nad klawiszem „PVR” w dolnej części klawiatury pilota) pozwoli na wyświetlenie paska wskazującego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T przez dekoder Opticum HD FT24p

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T przez dekoder Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Następnie naciskamy na pilocie klawisz „MENU”, przesuwamy się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol telewizora z lupą) – jest to menu funkcji „Wyszukiwanie”. Następnie podświetlamy opcję „Wyszukiwanie automatyczne”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie (dwukrotnie) i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

W następnej kolejności należy nacisnąć na pilocie klawisz „MENU”, przesunąć się w prawą stronę, wybierając trzecią w kolejności od lewej strony ikonę lupy – jest to menu funkcji „Wyszukaj kanały”. Następnie podświetlamy opcję „Wyszukiwanie automatyczne”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Wybór opcji automatycznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Wybór opcji automatycznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Opticum HD FT24p

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Bieżącą częstotliwość skanowanego pasma odczytać można w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie błyskawicznie zapisze na liście aktualnie wyszukane kanały DVB-T.

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Opticum HD FT24p

Procedura manualnego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Opticum HD FT24p, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie w tabeli zlokalizuj nadajnik, z którego zamierzasz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 34), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” trzecią w kolejności od lewej funkcję „Wyszukaj kanały” i przejść do opcji „Wyszukiwanie ręczne”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. Dekoder poniżej będzie wyświetlał częstotliwość przypisaną wybranemu numerowi kanału. Jeżeli na danym paśmie częstotliwości nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego jakość, wyrażoną za pomocą trójkolorowego paska. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Menu funkcji ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p

Menu funkcji ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Opticum HD FT24p. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstsza przyczyna problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) tkwi nie w tunerze, a w niewłaściwym ustawieniu anteny.