Manta DVBT06: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Manta DVBT06. Źródło zdjęcia: http://www.manta.com.pl/pl/dvbt06Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak w sposób automatyczny (w tym przy pierwszym uruchamianiu urządzenia) i/lub ręczny dokonać wyszukiwania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Manta DVBT06.

Pierwsze uruchomienie dekodera Manta DVBT06

Po podłączeniu dekodera kablem HDMI lub EURO do telewizora i podpięciu kabla antenowego, przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetli się okno zatytułowane „Przewodnik instalacji”. Po ewentualnym wyborze języka należy zaznaczyć opcję „Wyszukiwanie”. Nastąpi wówczas automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych i trwać będzie około dwóch minut.


Przewodnik instalacji widoczny przy pierwszym uruchomieniu dekodera Manta DVBT06

Automatyczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Manta DVBT06

Proces automatycznego wyszukiwania kanałów można przyśpieszyć, naciskając klawisz „MENU” na pilocie (lokalizacja: pod klawiszem „7”). Służy on do pomijania aktualnie przeszukiwanego kanału częstotliwości. Opcja ta zalecana jest tylko dla zaawansowanych użytkowników, albowiem nadmierne naciskanie tego przycisku może spowodować niezaplanowane pominięcie częstotliwości, na której faktycznie nadawany jest określony pakiet kanałów DVB-T.

Z kolei klawisz „EXIT” (lokalizacja: pod klawiszem „0”) przerywa automatyczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów. Urządzenie następnie zapisuje na liście wszystkie kanały, które do tej pory zostały przez niego znalezione.

Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora powinien z reguły wyświetlić się Polsat, który w przypadku prawidłowego odbioru pakietu MUX-3, będzie na Mancie DVBT06 zaprogramowany na pierwszej pozycji (w przypadku, gdy dekoder posiada najnowsze oprogramowanie, na pierwszej pozycji będzie TVP1 HD).

Dekoder Manta DVBT06 - OSD

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Manta DVBT06

Procedurę ponownego wyszukiwania kanałów stosuje się najczęściej wtedy, gdy nie udało się wcześniej poprawnie ściągnąć wszystkich kanałów DVB-T. Należy wówczas precyzyjnie ustawić antenę w kierunku najbliższego nadajnika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku „INFO” (lokalizacja: górna część pilota) pozwoli na wyświetlenie paska wskazującego jakość aktualnie odbieranego sygnału DVB-T. Im bliższa 100%, tym większa szansa na poprawny odbiór kanałów z określonego multipleksu.

Pasek informujący o jakości odbieranego sygnału DVB-T na dekoderze Manta DVBT06

Menu dekodera Manta DVBT06 z podświetloną opcją wyszukiwania kanałów

Następnie naciskamy na pilocie klawisz „MENU”, przesuwamy się w prawą stronę, wybierając trzecią ikonę (symbol telewizora z lupą) – jest to menu funkcji „Wyszukiwanie”. Następnie podświetlamy opcję „Wyszukiwanie automatyczne”, naciskając w tym celu strzałeczkę w dół na pilocie (dwukrotnie) i zatwierdzamy przyciskiem „OK”. Rozpocznie się wówczas procedura automatycznego wyszukiwania kanałów.

Naciśnięcie klawisza „EXIT” na pilocie przerywa wyszukiwanie. Urządzenie zapisze na liście aktualnie wyszukane kanały DVB-T. Z kolei naciskanie klawisza „MENU” podczas wyszukiwania powoduje pomijanie aktualnie przeszukiwanego pasma częstotliwości (wyświetlanego w prawym górnym rogu ekranu) i przekłada się na przyśpieszenie czynności wykonywanych przez dekoder.

Ekran informujący o zapisywaniu listy ściągniętych programów DVB-T w dekoderze Manta DVBT06

Uwaga! Przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Manta DVBT06

Dekoder Manta DVBT06 umożliwia także uruchomienie procedury ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T. Jest ona przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły niewielkie zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie opcji pozwalającej na automatyczne przeszukiwanie całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Manta DVBT06, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie w tabeli zlokalizuj nadajnik, z którego zamierzasz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej, należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” funkcję „Wyszukiwanie” i przejść do opcji „Wyszukiwanie ręczne”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Można go także wpisać, wykorzystując do tego klawiaturę numeryczną pilota. Jeżeli na danym kanale (pozycja oznaczona jest jako „Częstotliwość programu”) nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego jakość, wyrażoną za pomocą trójkolorowego paska. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Ręczne wyszukiwanie kanałów w dekoderze Manta DVBT06

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstsza przyczyna problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) tkwi nie w tunerze, a w niewłaściwym ustawieniu anteny.