2014.07.12 Kiedy rozpocznie się konkurs na rezerwację częstotliwości na MUX8? Ruszyły konsultacje dokumentacji konkursowej


Zmiany w MUX-3.11 lipca 2014 r. ruszyły konsultacje w sprawie dokumentacji konkursowej dotyczącej rezerwacji częstotliwości z zakresu 174-230 MHz na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania cyfrowo programów telewizyjnych w ramach ósmego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej (MUX8). Przez najbliższy miesiąc Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie oczekiwał na złożenie stanowiska w tej sprawie wszystkich zainteresowanych podmiotów. Udostępnienie do konsultacji dokumentów to pierwszy poważny krok na drodze do uruchomienia emisji ósmego multipleksu cyfrowej telewizji w Polsce.

Jakie dokumenty można opiniować?

Konsultacją objęte są dwa dokumenty: ogłoszenie o konkursie i dokumentacja konkursowa. Pierwszy z nich zawiera warunki uczestnictwa, wysokość opłaty aukcyjnej (wraz z informacją o sposobie jej uiszczenia na rzecz UKE), wytyczne związane z udziałem w konkursie oraz kryteria oceny ofert. Z kolei obszerny projekt dokumentacji konkursowej w sposób szczegółowy rozwija treści uwzględnione w ogłoszeniu. Oba dokumenty są wzbogacone o załączniki: wzór oferty i „Warunki techniczne wykorzystania częstotliwości będącej przedmiotem konkursu”.


Zatwierdzenie treści wyżej wymienionej dokumentacji pozwoli jednocześnie ustalić w sposób ostateczny podmiot, którego programy znajdą się w ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Na chwilę obecną (zgodnie z wcześniejszą propozycją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) jest nim Telewizja Polska S.A. Projekt zakłada możliwość przeniesienia do MUX8 niektórych programów nadawanych obecnie na trzecim multipleksie, wzbogaconych o inne programy, na które Telewizja Polska uzyska pozwolenie na nadawanie w odpowiednim czasie. Jeżeli taka forma zapisu warunków uczestnictwa w konkursie zostanie zachowana, oznaczać to może kolejne rotacje kanałów między multipleksami, w tym wypadku między MUX3 a MUX8.

Ponadto programy na nowym, ósmym multipleksie mają być nadawane tylko i wyłącznie w formacie HD w standardzie DVB-T lub DVB-T2. Dostęp do nich, tak jak w przypadku MUX1, MUX2 i MUX3, będzie bezpłatny.

W jaki sposób wziąć udział w konsultacji dotyczącej dokumentacji konkursowej na MUX8?

Wszystkie podmioty, mające jakiekolwiek zastrzeżenia i propozycje do treści projektów dokumentacji konkursowej, mogą swoje uwagi bezpośrednio przekazywać na piśmie w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godzinach 8.15 – 16.15, bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail rezerwacja@uke.gov.pl. Składany dokument powinien zawierać następujący dopisek: „Stanowisko dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości – multipleks MUX8”.

Do kiedy można składać stanowiska i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konsultacji?

11 sierpnia 2014 r. jest ostatnim dniem przyjmowania pisemnych stanowisk.

Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi za pośrednictwem Internetu (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej) oraz pod postacią odpowiedniego dokumentu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie.