Jak zredukować zakłócenia DVB-T od LTE?


Redukcja zakłóceń powstałych w wyniku uruchomienia transmisji danych w standardzie LTE w paśmie częstotliwości 791-862 MHz ogranicza się do wykonania kilku podstawowych czynności. Aby jednak odniosły one skutek, należy w pierwszej kolejności przekonać się, czy interferencje mają charakter zewnętrzny, czy wewnętrzny.

Wewnętrzne zakłócenia, spowodowane np. przez urządzenie końcowe LTE (modem), można bardzo łatwo zniwelować za pomocą zmiany lokalizacji urządzenia oraz trzymania go z dala od odbiorników DVB-T. Modem należy stawiać np. w pobliżu okna, co zagwarantuje lepszą jakość odbioru i nie będzie przyczyniać się do zwiększania mocy transmisji sygnału.


W przypadku zakłóceń zewnętrznych (np. generowanych przez istniejącą w pobliżu stację nadawczą LTE) zaleca się rozważenie jednej z kilku opcji. W pierwszej kolejności sensownym rozwiązaniem staje się zakup nowej anteny kierunkowej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Aktywne anteny (ze wzmacniaczem sieciowym) są bardziej podatne na zniekształcenia sygnału cyfrowego. Tańszą opcją jest zainstalowanie odpowiedniego filtra LTE, który montuje się między anteną, a dekoderem naziemnej telewizji cyfrowej.

Sprzedawcy akcesoriów do odbioru DVB-T coraz częściej oferują swoim klientom możliwość nabycia anteny z wbudowanym filtrem. Przed jej zakupem warto upewnić się, czy jest przystosowana do odbioru sygnału DVB-T zarówno w paśmie UHF, jak i VHF.

W praktyce nawet zaawansowany użytkownik napotka problemy z ustaleniem, co jest tak naprawdę źródłem zakłócenia sygnału DVB-T. Występować mogą bowiem sytuacje, w których tylko część mieszkań w bloku jest narażona na negatywne skutki interferencji sygnałów LTE i naziemnej telewizji cyfrowej. Należy zatem mieć na uwadze, iż interferencje od LTE  mogą mieć charakter jednostkowy i wynikać albo z przyczyn zewnętrznych, albo wewnętrznych.

Brak prawidłowego odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej nie zawsze musi wiązać się z zakłóceniami od LTE. Należy zawsze sprawdzić instalację, wysokość i kierunek anteny względem najbliższego nadajnika DVB-T.