LTE – jakie jest ryzyko zakłóceń sygnału DVB-T?


DVB-T logoWraz z planowanym uruchomieniem transmisji danych w systemie LTE na częstotliwości 800 MHz, przewiduje się możliwość występowania interferencji między sygnałem telefonii komórkowej, a sygnałem naziemnej telewizji cyfrowej. Dla przeciętnego odbiorcy DVB-T w Polsce oznaczać to może czasowe, bądź stałe problemy z oglądaniem telewizji.

Jakie jest zatem ryzyko zakłóceń sygnału DVB-T od LTE? Dosyć spore, ale wcale nie oznacza, że problem ten będzie występował w każdej lokalizacji na terenie naszego kraju. Uruchomienie transmisji LTE w paśmie 791-862 MHz będzie oznaczało emisję w obszarze kanałów 60-69, stanowiących górną granicę przesyłu sygnału naziemnej telewizji cyfrowej.


Obecność w bliskim sąsiedztwie kanałów częstotliwości telefonii komórkowej i telewizji cyfrowej może odbić się negatywnie na jakości sygnału DVB-T. Zbyt silny sygnał LTE będzie wówczas źródłem nieoczekiwanych interferencji, co w konsekwencji wywoła pogorszenie jakości sygnału DVB-T. Na ekranie telewizora pojawią się albo pojedyncze nieprawidłowe piksele, albo zniekształcenia znacznej części obrazu i dźwięku. Popularne „zamrożenia” ekranu bądź całkowity brak obrazu i zniekształcony dźwięk pojawią się wówczas, gdy wystąpią silne zakłócenia sygnału od LTE.

Źródła zakłóceń DVB-T

Głównym źródłem zakłóceń DVB-T jest promieniowanie od stacji bazowych LTE. Również urządzenia końcowe, takie jak modemy (np. na USB), a nawet telefony komórkowe (smartfony) nie sprzyjają transmisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. LTE może zakłócać również prawidłowy odbiór telewizji kablowej (analogowej i cyfrowej) szczególnie w sytuacji, gdy do przekazu jest wykorzystany słabej jakości kabel bez ekranowania. Dla wielu osób korzystanie z Internetu stanie się problematyczne. LTE bowiem może wchodzić w interferencję z sygnałem płynącym po kablu sieciowym i telefonicznym.

Zakłócenia DVB-T mogą mieć charakter nierównomierny. Oznaczać to będzie, iż problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej mogą mieć pojedyncze gospodarstwa w różnych lokalizacjach, niekoniecznie tylko i wyłącznie górzystych.