Ferguson Ariva T50: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów [video]


Ferguson Ariva T50Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Ferguson Ariva T50.

Pierwsze uruchomienie dekodera Ferguson Ariva T50

Przed pierwszym uruchomieniem dekodera należy wykonać odpowiednie połączenia z anteną i telewizorem. Służą do tego gniazda ANT IN (wejście anteny), złącze Euro Scart (dedykowane głównie telewizorom kineskopowym) lub HDMI – zalecane przy użytkowaniu telewizora nowszej generacji.


Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na ekranie telewizora pojawi się logo producenta, a następnie menu powitalne, stanowiące jednocześnie przewodnik instalacji, domyślnie w języku angielskim. Można tutaj zmienić region, język, tryb wyświetlania i format obrazu. Zalecamy zmianę regionu na „Poland”, język na „polski”, tryb wyświetlania na „1080i_50”, a proporcje obrazu można pozostawić w trybie Auto.

Następnie wybieramy opcję „OK”, zatwierdzając przyciskiem o tej samej nazwie na pilocie. Rozpocznie się wówczas automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć minuty.

lansza powitalna dekodera Ferguson Ariva T50

Plansza powitalna dekodera Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Ferguson Ariva T50

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dekoder dosyć szybko skanuje poszczególne pasma częstotliwości, pomijając przy tym płatne kanały TV Mobilnej. Jeżeli na danej częstotliwości nie jest emitowany sygnał DVB-T, dekoder wyświetli po zeskanowaniu napis „niepowodzenie”. Warto zauważyć, iż numeracja kanałów dla poszczególnych pasm częstotliwości jest nieprawidłowa. Dekoder posiada własną numerację, która nie zgadza się z przyjętymi powszechnie standardami. Natomiast parametry częstotliwości są prawidłowe.

Procedurę automatycznego wyszukiwania kanałów można przerwać, naciskając przycisk „EXIT” na pilocie. Tuner wyświetli stosowny komunikat. Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora wyświetli się ostatni z wyszukanych kanałów (np. TVP Info).

Informacja o zakończeniu wyszukiwania kanałów DVB-T w dekoderze Ferguson Ariva T50

Informacja o zakończeniu wyszukiwania kanałów DVB-T w dekoderze Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ostatnia pozycja na liście kanałów w dekoderze Ferguson Ariva T50

Ostatnia pozycja na liście kanałów w dekoderze Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Ferguson Ariva T50

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów odniesie właściwy rezultat szczególnie, gdy nasza antena nie jest precyzyjnie ustawiona względem najbliższego nadajnika. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Naciskamy przycisk „Menu” na pilocie, wybieramy drugą zakładkę o nazwie „Installation„, naciskamy „OK” na pilocie by wejść w opcje, następnie zatwierdzamy przyciskiem „OK” na opcji „Regulacja anteny naziemnej„. Wyświetli się wówczas graficzna i numeryczna informacja dotycząca poziomu sygnału antenowego. Należy pamiętać, że sygnał pojawi się dopiero po wybraniu stosownego numeru kanału. Aby dowiedzieć się na jakim kanale emitowany jest sygnał telewizji naziemnej w Państwa lokalizacji, należy sprawdzić to wykorzystując listę nadajników na stronie Cyfrowy Doradca, tj. wybierając z górnego menu o nazwie „Nadajniki – zasięg DVB-T” odpowiednią nazwę województwa. Regulacji anteny można dokonać również przy ręcznym wyszukiwaniu kanałów.

Gdy chcemy ponownie dokonać automatycznej procedury wyszukiwania kanałów, wystarczy z menu „Installation” wybrać funkcję „Wyszukaj automatycznie„.

Podmenu dekodera Ferguson Ariva T50 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów

Podmenu dekodera Ferguson Ariva T50 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Ferguson Ariva T50

Procedura ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika lub gdy chcemy ułożyć listę kanałów w kolejności numeracji odpowiedniej dla poszczególnych multipleksów.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Ferguson Ariva T50, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” drugą w kolejności funkcję „Installation”, nacisnąć „OK” na pilocie i przejść do opcji „Wyszukaj ręcznie”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Należy również zmienić rodzaj skanowanego pasma z VHF na UHF, o ile nie będziemy wyszukiwać sygnału multipleksu ósmego (MUX8). Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego siłę i jakość, wyrażone za pomocą wartości procentowej i niebieskiego lub zielonego paska. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Ferguson Ariva T50

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Ferguson Ariva T50

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Ferguson Ariva T50. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przy opcji „Szukaj” przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder w razie potrzeby automatycznie zaktualizuje listę programów i wyświetli ostatni z wyszukanych kanałów z danego multipleksu. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.

Obejrzyj także poradnik video na temat automatycznego i ręcznego wyszukiwania kanałów w dekoderze Ferguson Ariva T50.