Cabletech URZ0084: automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Cabletech URZ0084Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Cabletech URZ0084.

Pierwsze uruchomienie dekodera Cabletech URZ0084

Przed pierwszym uruchomieniem dekodera należy wykonać odpowiednie połączenia z anteną i telewizorem. Służą do tego gniazda RF IN (wejście anteny) i złącze Euro Scart dedykowane głównie telewizorom kineskopowym. URZ0084 nie posiada gniazda HDMI, ani analogowego bądź cyfrowego wyjścia dźwięku. Oznacza to, iż to urządzenie nie współpracuje z rozdzielczością HD.


Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na ekranie telewizora pojawi się menu powitalne, stanowiące jednocześnie przewodnik instalacji (o nazwie „Instalacja”), domyślnie w języku polskim. Można tutaj zmienić region, język, tryb wyświetlania i format obrazu.

Następnie wybieramy opcję „TAK”, zatwierdzając przyciskiem „OK” na pilocie. Rozpocznie się wówczas automatyczna procedura wyszukiwania naziemnych kanałów cyfrowych. Czas trwania operacji nie powinien przekroczyć minuty.

lansza powitalna dekodera Cabletech URZ0084

Plansza powitalna dekodera Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084

Wyszukiwanie kanałów DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dekoder bardzo szybko skanuje poszczególne pasma częstotliwości, nie pomijając przy tym płatnych kanałów TV Mobilnej. Przy nazwach zakodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych będzie wyświetlał się symbol dolara ($). Jeżeli na danej częstotliwości nie jest emitowany sygnał DVB-T, dekoder wyświetli po zeskanowaniu napis „Failed”.

Procedurę automatycznego wyszukiwania kanałów można przerwać, naciskając przycisk „EXIT” na pilocie. Tuner wyświetli stosowny komunikat. Po zapisaniu listy programów na ekranie telewizora wyświetli się ostatni z wyszukanych kanałów (np. TVP Info).

Informacja o zakończeniu wyszukiwania kanałów DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084

Informacja o zakończeniu wyszukiwania kanałów DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ostatnia pozycja na liście kanałów w dekoderze Cabletech URZ0084

Ostatnia pozycja na liście kanałów w dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Cabletech URZ0084

Nie zawsze automatyczne przeszukiwanie kanałów odniesie właściwy rezultat szczególnie, gdy nasza antena nie jest precyzyjnie ustawiona względem najbliższego nadajnika. Warto w tym celu przekonać się, z jaką jakością trafia do naszego odbiornika sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Naciskamy przycisk „Menu” na pilocie, wybieramy drugą zakładkę o nazwie „Instalacja„, a następnie zatwierdzamy przyciskiem OK na opcji „Regulacja anteny„. Wyświetli się wówczas graficzna i numeryczna informacja dotycząca sygnału antenowego. Należy pamiętać, że sygnał pojawi się dopiero po wybraniu stosownego numeru kanału. Aby dowiedzieć się na jakim kanale emitowany jest sygnał telewizji naziemnej w Państwa lokalizacji, należy sprawdzić to wykorzystując listę nadajników na stronie Cyfrowy Doradca, tj. wybierając z górnego menu o nazwie „Nadajniki – zasięg DVB-T” odpowiednią nazwę województwa.

Informacja o jakości odbieranego sygnału DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084

Informacja o jakości odbieranego sygnału DVB-T w dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Gdy chcemy ponownie dokonać automatycznej procedury wyszukiwania kanałów, wystarczy z menu „Instalacja” wybrać funkcję „Auto wyszukiwanie„.

Podmenu dekodera Cabletech URZ0084 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów

Podmenu dekodera Cabletech URZ0084 z funkcją automatycznego wyszukiwania kanałów. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Cabletech URZ0084

Procedura ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów DVB-T jest przydatna wówczas, gdy w zakresie danego multipleksu (MUX) nastąpiły drobne zmiany (np. uruchomiono nadawanie nowego programu telewizyjnego), dla których stosunkowo zbędne jest uruchamianie automatycznego przeszukiwania całego pasma. Ręczne wyszukiwanie kanałów jest polecane również w przypadku, gdy nie mamy pewności, że antena jest ustawiona prawidłowo w kierunku najbliższego nadajnika lub gdy nie chcemy, aby na liście kanałów pojawiły się programy płatne TV Mobilnej.

Przed przystąpieniem do ręcznego wyszukiwania cyfrowych programów na dekoderze Cabletech URZ0084, należy dowiedzieć się, na jakich kanałach emitowany jest sygnał DVB-T w najbliższej okolicy. Posłużyć do tego może opracowana przez Cyfrowego Doradcę lista nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” drugą w kolejności funkcję „Instalacja” i przejść do opcji „Skanowanie kanału”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się plansza, na której przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Należy również zmienić rodzaj skanowanego pasma z VHF na UHF. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego intensywność i jakość, wyrażone za pomocą wartości procentowej i niebieskiego lub zielonego paska. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Cabletech URZ0084

Wybór opcji ręcznego wyszukiwania cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Cabletech URZ0084

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Cabletech URZ0084. Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie przy opcji „Szukaj” przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile uzna, że jest taka potrzeba i wyświetli ostatni z wyszukanych kanałów z danego multipleksu. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.
Obejrzyj także poradnik video na temat automatycznego i ręcznego wyszukiwania kanałów (wraz z przywracaniem ustawień fabrycznych i wyświetlaniem pełnej listy kanałów) w dekoderze Cabletech URZ0084.