2013.01.22 UWAGA! Zmiana kanału dla Pakietu programów MUX1 – dotyczy nadajnika Wisła Skrzyczne


W nocy z 21 na 22 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana parametrów nadawania Pakietu programów MUX1 dla nadajnika Wisła / Skrzyczne z dotychczasowego kanału 62 na kanał 55. Jednocześnie została zwiększona moc nadawania Pakietu programów MUX1 do 100kW.

Zmiana kanału emisji może spowodować konieczność ponownego wyszukania cyfrowych kanałów.


Dla zaawansowanych użytkowników zalecane jest ręczne wyszukanie programów cyfrowych na kanale 55.

Jeżeli ponowne zaprogramowanie listy kanałów nie przyniesie rezultatu, konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera.

Źródło: Operator Techniczny TP Emitel