Porada 17 – Połączenie dwóch telewizorów MPEG4 do jednej anteny naziemnej


Schemat - Jak dwa telewizory do jednej anteny?

W poradniku tym dowiesz się jak prawidłowo podłączyć dwa telewizory z wbudowanym tunerem DVB-T MPEG4 do jednej anteny telewizji naziemnej.

Ten sposób połączenia dotyczy tylko tych płaskich telewizorów, które mają wbudowany tuner DVB-T MPEG4 (orientacyjnie zostały zakupione najwcześniej w 2011 roku).

Wszystkie telewizory kupione po 1 sierpnia 2011 r. muszą mieć wbudowany tuner MPEG4, w przeciwnym wypadku sprzedawca powinien Cię poinformować o braku takiego tunera i powinieneś podpisać dokument, że taką informacje otrzymałeś.


Wskazówki dla podłączających nowe urządzenia telewizji cyfrowej:

  1. Odłącz przewód zasilający telewizor od sieci elektrycznej. Nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, dopóki nie skończysz z łączeniem wszystkich urządzeń.
  2. Przyjrzyj się uważnie poniższemu schematowi. Dowiesz się z niego jak połączyć Twoje urządzenia.
  3. Jeżeli skończyłeś już z połączeniami, włącz do zasilania wszystkie wtyczki sieciowe. Możesz teraz wyszukać nowe cyfrowe kanały telewizyjne postępując zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Schemat: Podłączenie dwóch telewizorów z wbudowanym tunerem DVB-T MPEG4 do jednej anteny

Schemat - Jak dwa telewizory do jednej anteny?

Pamiętaj! Przed podłączeniem kabla antenowego odłącz telewizor od zasilania sieciowego.

1a. Podłącz antenę do rozgałęźnika

2a. Połącz telewizor do rozgałęźnika kablem antenowym.

2b. Połącz telewizor do rozgałęźnika kablem antenowym.

3. Podłącz wszystkie urządzenia do zasilania sieciowego.

4. Włącz telewizor.