Nieznaczny wzrost wysokości opłat za abonament RTV w 2016 roku [Aktualizacja]


KRRITKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała na swojej stronie internetowej cennik opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2016 roku. W porównaniu z rokiem bieżącym, stawka za miesiąc użytkowania radia wzrosła o 50 groszy, a za użytkowanie jednocześnie radia i telewizji stawka zwiększyła się o 1,20 zł.

Posiadacze odbiorników RTV w 2016 roku będą płacić 22,70 zł przy wyborze miesięcznego cyklu rozliczenia. Abonament radiofoniczny wynosić będzie z kolei 7 zł na miesiąc. Przy opłatach z góry za dłuższy okres rozliczeniowy, stawki są odpowiednio niższe. Najkorzystniej jest zapłacić za 12 miesięcy, wówczas opłata radiofoniczna wyniesie 75,60 zł, a opłata telewizyjna lub telewizyjna+radiofoniczna wyniesie 245,15 zł. W porównaniu z 2015 rokiem, koszt opłaty abonamentowej w pełnym wymiarze czasowym wzrósł odpowiednio o 5,4 zł i 12,95 zł. Poszczególne stawki prezentuje poniższa tabela.


Opłata za:
Abonament za używanie odbiornika radiofonicznego Abonament za używanie odbiornika telewizyjnego lub jednocześnie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego
miesiąc 7 zł 22,70 zł
dwa miesiące 13,60 zł 44,05 zł
trzy miesiące 20,15 zł 65,35 zł
sześć miesięcy 39,90 zł 129,40 zł
rok 75,60 zł 245,15 zł

Termin opłaty w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego przypada zawsze do 25. dnia danego miesiąca. W przypadku, gdy wpłata będzie dokonana po terminie, jednostka Poczty Polskiej nalicza ustawowe odsetki. Z obowiązku płacenia abonamentu nie są zwolnieni posiadacze płatnych pakietów telewizji satelitarnych i kablowych.

[Aktualizacja]. Tabela i artykuł zawierają zaktualizowane stawki za abonament po uwzględnieniu zmian zawartych w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z 1 grudnia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 roku. W porównaniu z pierwotnymi stawkami, opłata za abonament RTV została obniżona o 20 groszy w stawce za miesiąc.

Źródło: KRRiT.