NAJBLIŻSZE URUCHOMIENIA TV CYFROWEJ W 2011 ROKU


Cyfryzacja, czyli uruchamianie nadawania cyfrowej telewizji naziemnej, następuję etapami zgodnie z określonym harmonogramem. Powinieneś w odpowiednim czasie przygotować się do odbioru sygnału cyfrowego.

Do 30 kwietnia

Uruchomienie nadawania pakietu kanałów MUX2 przez nadajniki: