Globo STB (HD N3): automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów


Dekoder Globo STB (HD N3)Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak automatycznie i ręcznie wyszukać kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na dekoderze Globo Opticum STB (HD N3).

Pierwsze uruchomienie dekodera Globo Opticum STB (HD N3)

Na początku należy dekoder podłączyć kablem HDMI lub EURO do telewizora, a następnie podpiąć kabel antenowy do gniazda ANTENA WEJŚCIE. Pierwsze uruchomienie urządzenia zakończy się wyświetleniem na ekranie przewodnika instalacji, którego prymarnym krokiem jest wybór języka. Domyślnie belka podświetlająca powinna być ustawiona na pierwszej pozycji z napisem „Wybieram język polski”, oznaczonej polską flagą.


Wybór języka przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo STB (HD N3).

Wybór języka przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Każda operacja zatwierdzana jest przyciskiem „OK” na pilocie. Z kolei klawisz INFO pozwala na uzyskanie dodatkowego opisu i wskazówek dotyczących aktualnie wykonywanych czynności na ekranie telewizora. Drugi etap przewodnika to wybór formatu ekranu (Automatyczny, 4:3 Pan scan, 4:3 Letter box jako domyślny oraz 16:9 Panoramiczny). W przypadku użytkowania telewizora starszej generacji (kineskopowego), zaleca się wybór opcji 4:3 Letter box.

Menu wyboru formatu ekranu przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo Opticum STB (HD N3).

Menu wyboru formatu ekranu przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie kanałów przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo STB (HD N3).

Automatyczne wyszukiwanie kanałów przy pierwszym uruchomieniu dekodera Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Następnie dekoder przystępuje do automatycznego skanowania kanałów. Pasek postępu z wartością procentową powinien stopniowo przesuwać się w prawo. Urządzenie będzie na bieżąco wyświetlało liczbę znalezionych kanałów telewizyjnych i radiowych. Operacja nie powinna trwać dłużej, aniżeli dwie minuty.

Podczas skanowania można nacisnąć klawisz „EXIT”. Spowoduje to przerwanie aktualnie wykonywanej czynności przez dekoder i wyświetlenie informacji, że nie udało się odnaleźć żadnych kanałów. Należy przy tym zauważyć, iż ów komunikat pojawi się nawet wówczas, gdy przerwaliśmy procedurę skanowania po faktycznym znalezieniu (ale nie zapisaniu) programów naziemnej telewizji cyfrowej przez urządzenie.

W przypadku niepomyślnego przeszukania pasma częstotliwości, na której emitowany jest sygnał DVB-T (lub jak wyżej – przerwania opcji szukania) wyświetli się dodatkowe menu, w którym do wyboru mamy trzy opcje: ręczne ustawienie anteny, ponowne automatyczne skanowanie oraz lista nadajników cyfrowej telewizji naziemnej. Szczególnie ostatnia opcja jest bardzo wygodna, nie wymaga bowiem znajomości numeracji kanałów, na której z danego nadajnika nadawany jest sygnał telewizji cyfrowej. Po jej wyborze pojawi się lista województw. Wybierając jedno z nich otrzymamy kolejną listę, tym razem nadajników wraz z datą ostatniej aktualizacji. Następnie możemy wybrać jeden bądź wszystkie multipleksy dostępne z określonego nadajnika. Skorzystanie z tej opcji przyśpiesza znacznie wyszukiwanie programów telewizji naziemnej (do maksymalnie 15 sekund).

Dodatkowe funkcje dekodera Globo STB (HD N3) w przypadku braku możliwości znalezienia kanałów DVB-T.

Dodatkowe funkcje dekodera Globo STB (HD N3) w przypadku braku możliwości znalezienia kanałów DVB-T. Fot. Cyfrowy Doradca.

Po zapisaniu przez dekoder STB (HD N3) listy kanałów, na pierwszej pozycji powinien wyświetlić się aktualny program TVP1. Może się zdarzyć sytuacja, w której numeracja kanałów będzie nieprawidłowa. Winę za to ponosi domyślne ustawienie dekodera w zakresie deskryptora LCN (problem ten był już wcześniej omawiany w jednej z odpowiedzi na pytania czytelników: Nieprawidłowa numeracja na liście kanałów w dekoderze Globo Opticum STB).

Warto opcję wyświetlania numeracji kanałów za pomocą LCN wyłączyć, dzięki czemu zachowamy porządek na liście. Należy nacisnąć przycisk „MENU” na pilocie, wybrać funkcję „Skan kanałów” (drugie w kolejności okienko) i przejść do ustawień skanowania. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” na pierwszej pozycji powinna pojawić się opcja „Wyświetl LCN”, którą należy dezaktywować. Nie trzeba absolutnie dokonywać ponownie procedury przeszukiwania kanałów – dekoder automatycznie ustali numerację od 1 wzwyż, bez niepotrzebnych luk.

Nieprawidłowa numeracja kanałów przy włączonym sortowaniu po deskryptorze LCN.

Nieprawidłowa numeracja kanałów przy włączonym sortowaniu po deskryptorze LCN. Fot. Cyfrowy Doradca.

 Główne menu dekodera STB (HD N3) z podświetlonym podmenu Skan kanałów.

Główne menu dekodera STB (HD N3) z podświetlonym podmenu Skan kanałów. Fot. Cyfrowy Doradca.

Dezaktywacja sortowania listy programów za pomocą deskryptora LCN.

Dezaktywacja sortowania listy programów za pomocą deskryptora LCN. Fot. Cyfrowy Doradca.

Ponowne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo Opticum STB (HD N3)

Procedura ponownego wyszukiwania kanałów przydaje się szczególnie wtedy, gdy nastąpiły zmiany w emisji (np. zawartości) poszczególnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej. W przypadku dekodera Globo STB (HD N3), przeszukiwanie pasma częstotliwości DVB-T może odbywać się na kilka sposobów, o których wspomniano już wcześniej.

Należy nacisnąć na pilocie przycisk „MENU” i wybrać opcję „Skan kanałów”. Wśród dostępnych funkcji druga z nich służy do automatycznego wyszukiwania. Po jej zatwierdzeniu dekoder wyświetli dodatkowe opcje, takie jak skanowanie tylko i wyłącznie darmowych programów (FTA) oraz kraj, w którym dokonujemy przeszukiwania pasma. Podczas wyszukiwania automatycznego urządzenie wyświetla napis „Nieudane” przy każdym numerze kanału, który nie zawiera sygnału DVB-T.

Dodatkowe opcje automatycznego skanowania w dekoderze Globo STB (HD N3).

Dodatkowe opcje automatycznego skanowania w dekoderze Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Automatyczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo STB (HD N3).

Automatyczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Uwaga! Podobnie, jak w innych dekoderach omawianych wcześniej, przerwanie automatycznego procesu wyszukiwania kanałów w momencie, gdy żaden z nich nie został odnaleziony, spowoduje całkowite wykasowanie z pamięci dekodera aktualnej listy programów.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo STB (HD N3)

Funkcja ręcznego wyszukiwania programów DVB-T jest przydatna szczególnie dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają numerację poszczególnych kanałów częstotliwości z emisją sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Taką wiedzę można posiąść chociażby dzięki opracowanej przez Cyfrowego Doradcę liście nadajników wraz z numeracją kanałów dla poszczególnych województw.

Wybierz z poniższej listy województwo, w którym mieszkasz, a następnie znajdź w tabeli nadajnik, z którego planujesz odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej i zanotuj na kartce numer/numery kanałów podane w ostatniej kolumnie.

Dolnośląskie | Kujawsko-pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie

Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie

Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie

Wiedząc, na jakim kanale powinien być nadawany jeden z multipleksów (MUX) naziemnej telewizji cyfrowej (przykładowo na kanale 48), należy wybrać po naciśnięciu klawisza „MENU” podmenu „Skan kanałów” i przejść do pierwszej opcji o tej samej nazwie, czyli „Skan kanałów”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” pojawi się menu, w którym do wyboru mamy: tryb skanowania (według kanału lub częstotliwości), pasmo (UHF/VHF), numer kanału, skanowanie z NIT (pozostawić na „Nie”) i szukanie. Przyciskami na pilocie lewo/prawo możemy zmienić nr kanału. Jeżeli na danym kanale nadawany jest sygnał DVB-T, dekoder pokaże jego siłę (niebieski pasek) i jakość (zielony pasek), wyrażoną w procentach. Im słabsza jest jakość sygnału, tym większe problemy z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. Podgląd jakości sygnału na określonym kanale to idealne narzędzie, pozwalające na bardziej precyzyjną regulację kierunku anteny.

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo STB (HD N3).

Ręczne wyszukiwanie cyfrowych kanałów naziemnych na dekoderze Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Naciskając przycisk „OK” na pilocie po ówczesnym podświetleniu funkcji „Szukaj” przystępujemy do wyszukiwania programów cyfrowych na wybranym przez siebie kanale częstotliwości. Dekoder automatycznie zaktualizuje listę programów, o ile stwierdzi, że jest taka potrzeba. Aby przeszukać ręcznie kolejne pasmo częstotliwości, należy powtórzyć procedurę opisaną powyżej.

Uwaga! Najczęstszą przyczyną problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej (np. gdy dekoder nie wyszukuje programów) jest niewłaściwe ustawienie anteny.

Ręczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo STB (HD N3) z dostępną w urządzeniu listą nadajników

Oprogramowanie dekodera Globo Opticum STB (HD N3) zostało wzbogacone przez polskich programistów o czytelną listę nadajników DVB-T funkcjonujących w poszczególnych województwach. Aby z niej korzystać podczas przeszukiwania kanałów, należy wejść w podmenu „Skan kanałów” głównego menu urządzenia i wybrać funkcję „Lista nadajników”. Dalsze kroki wydają się być oczywiste – należy wybrać województwo i stosowny nadajnik, z którego w danej okolicy powinniśmy odbierać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej.

Lista nadajników ułatwiająca skanowanie kanałów w dekoderze Globo STB (HD N3).

Lista nadajników ułatwiająca skanowanie kanałów w dekoderze Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Przykładowa lista nadajników z województwa zachodniopomorskiego.

Przykładowa lista nadajników z województwa zachodniopomorskiego. Fot. Cyfrowy Doradca.

Pomyślne zakończenie procedury wyszukiwania cyfrowych kanałów telewizji naziemnej na dekoderze Globo STB (HD N3).

Pomyślne zakończenie procedury wyszukiwania cyfrowych kanałów telewizji naziemnej na dekoderze Globo STB (HD N3). Fot. Cyfrowy Doradca.

Dzięki rozbudowanym możliwościom dekodera Globo STB (HD N3), zarówno automatyczne, jak i ręczne wyszukiwanie kanałów (w tym przy wykorzystaniu wbudowanej i możliwej do zaktualizowania listy nadajników) nie powinno sprawić większego problemu każdemu odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.