Certyfikat HDMI Cyfrowego Doradcy


HDMI ceryfikat

Organizacja hdmi.org jest odpowiedzialna za zgodność wszystkich urządzeń ze standardami obowiązującymi dla interfejsu HDMI. HDMI Licensing LLC udostępnia materiały edukacyjne oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu z wiedzy o HDMI.

 

 

HDMI certyfikat Cyfrowego Doradcy