2011.12.02 UWAGA – zmiana parametrów nadawania Cyfrowej Telewizji Naziemnej


W nocy z 5 grudnia na 6 grudnia ulegną zmianie parametry nadawania we wszystkich nadawanych w Polsce pakietach cyfrowej telewizji naziemnej.

Zmiana nadawanych danych konfiguracyjnych może spowodować konieczność ponownego wyszukania cyfrowych kanałów.


Jeżeli ponowne zaprogramowanie listy kanałów nie przyniesie rezultatu, konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera.

Dlaczego zachodzą te zmiany?

W związku z przygotowaniami do uruchomienia nowego pakietu kanałów MUX1 konieczne jest uaktualnienie danych identyfikacyjnych kanałów nadawanych w ramach obecnych pakietów MUX2 i MUX3.

Co zostanie zmienione:

  • Zmienione zostaną SID (Service ID) czyli identyfikatory usług.
  • Dodane zostaną również LCN (Logical Channel Number) czyli logiczne numery kanałów. Spowoduje to automatyczne uszeregowanie kanałów w nowej kolejności, w odbiornikach które mają włączoną funkcję sortowania kanałów według LCN.

Źródło: TP Emitel