Zmiana cenników Cyfrowego Polsatu


Z dniem 1 stycznia 2015 roku Cyfrowy Polsat S.A. dokonał niewielkich zmian w prezentowanym przez siebie cenniku usług telekomunikacyjnych. Zmiany te wynikają z nowego prawodawstwa, a dokładniej są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171). Podstawą prawną nowego cennika jest artykuł 61a Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

Zmiany cennika usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Cyfrowy Polsat są zatem następujące:


  • Usunięto ceny netto (bez VAT) z cennika, pozostawiając jedynie ceny brutto (z VAT).
  • Dokonano zmiany informacji o wysokości stawki podatku VAT, nadając jej jednocześnie nowego brzmienia: Opłaty obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Powyższe zmiany zostały zastosowane we wszystkich cennikach (w tym także dostępnych w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu S.A.), które wcześniej zawierały prezentację jednocześnie cen brutto/netto lub posiadały informację o stawce podatku VAT. Cyfrowy Polsat zadeklarował jednocześnie, iż wysokość opłat ustalonych w cennikach nie uległa zmianie.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku usług telekomunikacyjnych Cyfrowego Polsatu, każdemu klientowi przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie tychże usług do dnia wejścia zmian w życie, czyli do 1 stycznia 2015 roku.

Aktualne ceny bez informacji o cenie netto, są dostępne na stronie Cyfrowego Polsatu.

Źródło informacji: Cyfrowy Polsat.