Wisła Skrzyczne problem z odbiorem MUX3


Dlaczego utraciłem możliwość odbierania Pakietu kanałów MUX3 z nadajnika na Skrzycznem?

Pakiet kanałów MUX3 jest nadawany jako testowy. W przyszłości kanały z TVP z tego multipleksu będą przeniesione do pakietu kanałów MUX1.

Kanały dostępne w poszczególnych pakietach opisane są na stronie http://www.cyfrowydoradca.pl/koszty/pakiety-kanalow.html

W związku z tym, że po wymianie systemu antenowego emisja jest testowa, to zachodzą zmiany w mocy nadawania, wysokości zawieszenia anteny, kierunku anteny nadajnika.


Operator nadajnika sprawdzając nowe ustawienia, dostosowuje je do warunków w okolicy, aby uzyskać jak najlepsze parametry nadawcze dla przyszłych transmisji cyfrowych w nowym multipleksach.

W związku z tymi pracami zasięg pakietu kanałów MUX3 ulega zmianom. Docelowo zmiany te będą trwały do 14 grudnia 2011 roku, kiedy to pakiet kanałów MUX3 zostanie zastąpiony przez pakiet kanałów MUX1.

Dane zmian nadawania DVB-T opracowane na podstawie materiałów udostępnionych prze TP Emitel.
Uwaga: Powyższa odpowiedź na pytanie jednego z czytelników ma charakter archiwalny.