Ostrołęka zmiana nadajnika


W związku z wyłączeniem telewizji analogowej i przejściem na telewizję cyfrową nadajnik z ulicy Kopernika 8 w Ostrołęce przeniesiono na obiekt w Ławach (ok. 4 km na wschód od centrum Ostrołęki). W związku z tym, w celu odbioru naziemnej telewizji cyfrowej należy skierować antenę odbiorczą na Ławy. Programy nadawane są na kanałach MUX 1 – kanał 40, MUX – 2 kanał 41 oraz dodatkowo został włączony MUX 3 na kanale 42.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji