Czy przejście na cyfrowy odbiór telewizji naziemnej spowoduje całkowitą dysfunkcjonalność mojego kolorowego odbiornika telewizyjnego starszej generacji?


Absolutnie nie. Koniec ery przekazu telewizyjnego sygnału analogowego w Polsce nie oznacza sytuacji, w której automatycznie będziemy zmuszeni do zakupu nowego odbiornika (a starego wyrzucenia na śmietnik). Jednakże bez zakupu zewnętrznego dekodera telewizor starszej generacji stanie się niezdatny do odbioru telewizji cyfrowej. Więcej szczegółów w Poradniku – Telewizor.