Katowice Kosztowy odbiór MUX3


Pytanie od jednego z czytelników: Dlaczego utraciłem możliwość odbierania Pakietu kanałów MUX3 z Katowice Kosztowy?

Pakiet Kanałów MUX3 jest nadawany jako testowy. W przyszłości kanały z TVP z tego multipleksu będą przeniesione do pakietu kanałów MUX1.

Kanały dostępne w poszczególnych pakietach opisane są na stronie http://www.cyfrowydoradca.pl/koszty/pakiety-kanalow.html

W związku z tym, że emisja jest testowa, to zachodzą zmiany w mocy nadawania, wysokości zawieszenia anteny, kierunku anteny.


Oto lista ostatnich zmian:

  • 2011.10.28: Kanał 51 – MUX-3 (Katowice – Kosztowy): zmiana kierunkowości z dookolnej na ustawioną w ustalonym kierunku.
  • 2011.10.28: Kanał 51 – MUX-3 (Katowice – Kosztowy): Zmiana wysokości zawieszenia anteny z 330 na 345 m n.p.t.
  • 2011.10.22: Kanał 51 – MUX-3 (Katowice – Kosztowy): Zmiana mocy nadawania z ERP z 50 kW na 2.5 kW. Oznacza to wielokrotne zmniejszenie zasięgu.
  • 2011.10.22: Kanał 51 – MUX-3 (Katowice – Kosztowy): Zmiana polaryzacji z poziomej V na pionową H.
  • 2011.10.22: Kanał 51 – MUX-3 (Katowice – Kosztowy): Zmiana kierunkowości anteny z ustalonego kierunku na dookolną.
  • 2010.03.24: Kanał 51 – Nowa częstotliwość DVB-T TVP (MUX-3) (Katowice – Kosztowy), Ustalono moc nadawania na ERP 50 kW, polaryzację na V (poziomą).

Zmniejszenie mocy z dnia 2011-10-22 jest powodem tego, że wielu odbiorców utraciło możliwość odbierania pakietu kanałów MUX3 cyfrowej telewizji naziemnej na swojej dotychczasowej antenie.

Dane zmian nadawania DVB-T opracowane na podstawie materiałów dostępnych na www.radiopolska.pl
Uwaga: Powyższa odpowiedź na pytanie jednego z czytelników ma charakter archiwalny.