Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2 na poczcie?


Ruszył rządowy program wsparcia osób potrzebujących nieposiadających wystarczających środków na zakup nowego dekodera lub telewizora obsługującego standard transmisji danych DVB-T2/HEVC. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2, należy skorzystać z usługi Poczty Polskiej.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do dekodera lub telewizora DVB-T2?

 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2 uprawnione są osoby, które spełniają następujące warunki:


 

  • mają ukończone 18 lat,
  • są zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni,
  • nie posiadają aktualnie środków na zakup odbiornika cyfrowego (telewizora lub dekodera) w nowym standardzie,
  • żaden członek ich gospodarstwa domowego nie występował już o dofinansowanie (dofinansowanie może zostać przyznane na jedno gospodarstwo domowe).

Co należy przygotować do złożenia wniosku o dofinansowanie do dekodera lub telewizora DVB-T2?

 

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2 potrzebne są następujące dane:

 

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres gospodarstwa domowego,
  • adres e-mail, na który przesłany zostanie kod dofinansowania,
  • numer telefonu, na który przesłany zostanie SMS z kodem potwierdzającym płatność w sklepie.
W przypadku występowania w roli pełnomocnika osoby, która chce uzyskać dofinansowanie, przy składaniu wniosku należy podać dane osoby, w której imieniu jest się wnioskodawcą, własne imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2 na poczcie?

 

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w placówce pocztowej to opcja dedykowana osobom, które nie posiadają profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Szczególnie ta forma jest polecana seniorom oraz osobom pozbawionym dostępu do komputera i/lub Internetu.

Złożenie wniosku za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej S.A. jest bardzo proste. Udaj się do wybranej placówki, której adres znajdziesz w internetowej wyszukiwarce Urzędów Pocztowych. Następnie podejdź do okienka i przekaż pracownikowi poczty, że chcesz ubiegać się o dofinansowanie zakupu odbiornika cyfrowego DVB-T2. Pracownik poczty poprosi o podanie niezbędnych danych osobowych i na ich podstawie wygeneruje wniosek. Następnie poprosi o sprawdzenie poprawności danych we wniosku i jego podpisanie.  

Ile kosztuje złożenie wniosku o dofinansowanie do telewizora lub dekodera DVB-T2?

 

Usługa wypełnienia wniosku za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej S.A. jest całkowicie bezpłatna. Potwierdzenie złożenia wniosku i kod świadczenia zostanie wygenerowany i przesłany od razu po tym, jak wniosek zostanie złożony i zatwierdzony przez system.  

W jaki sposób zrealizować kod świadczenia na zakup dekodera lub telewizora DVB-T2?

 

Należy wejść na rządową stronę zawierającą spis sklepów, które dołączyły do programu, wyszukać konkretną pozycję a następnie udać się do wybranego sklepu i poinformować sprzedawcę o chęci zakupu urządzenia z dofinansowaniem.