Czy cyfryzacji ulegnie także sygnał radiofoniczny?


W chwili obecnej przekaz sygnału radiofonicznego pozostanie bez zmian, ponieważ jest on niezależny od przekazu telewizyjnego. Stąd też w najbliższych latach nie należy przejmować się losem posiadanych odbiorników radiowych.

Cyfryzacja radia w Polsce jest aktualnie wstrzymana, jednakże w przyszłości przewidywane jest zastąpienie analogowego przekazu cyfrowym sygnałem DAB+.